Pozitivna poslovna očekivanja u Radin printu

Pozitivna poslovna očekivanja u Radin printu

Sukladno odredbama novog kolektivnog ugovora, 25. siječnja 2022. održan je informativni sastanak predstavnika poslodavca Radin print i predstavnika sindikata, na kojem je poslodavac iznio poslovne planove za 2022. godinu.

Unatoč neizvjesnoj poslovnoj klimi, koju uz sve ostalo karakteriziraju rekordne cijene papira te rast cijena energenata, poslodavac je detaljno planirao te očekuje pozitivnu godinu s blagim rastom proizvodnje. Rast prihoda očekuje se u većem iznosu od samog rasta proizvodnje, ali to će prvenstveno biti posljedica povećanja cijena papira koje će pak biti ugrađeno povećanje cijena krajnjih proizvoda.

Na mjesečnoj bazi planiraju se uobičajena djelomično sezonalna odstupanja u intenzitetu proizvodnje. Detaljno je planirana i mjesečna kontribucijska marža (razlika prihoda od prodaje u odnosu na varijabilne-direktne troškove), čija veća pozitivna odstupanja od plana mogu dovesti do određene pozitivne korekcije plaća za sve radnike dok veća negativna odstupanja mogu značiti manje negativne korekcije za radnike s većim plaćama. Ovo predstavlja svojevrstan osigurač stabilnosti poslovanja i plaća te primjene svih prava ugovorenih kolektivnim ugovorom.