Radnici Model Pakiranja žele Kolektivni ugovor

Radnici Model Pakiranja žele Kolektivni ugovor

Pisali smo kako je poslodavac Model Pakiranja d.d. iz Zagreba nedavno dao na očitovanje, a kasnije, ne usvojivši primjedbe sindikalnih povjerenika s ovlastima radničkog vijeća, i donio Pravilnik o radu u kojem suštinski ne određuje prava radnika, nego ih sve redom definira kao mogućnosti poslodavca. Štoviše, propisuje se da se osnovica za obračun plaće, odnosno plaća radnika, utvrđuje odlukom poslodavca, a k tome i da tu odluku poslodavac može donijeti i 15 dana prije isplate plaće, što znači da bi poslodavac mogao mijenjati plaću i nakon što su odradili mjesec za koji se ona isplaćuje. Sličan princip proteže se i na sve ostale isplate radnicima; regres, otpremninu za mirovinu, jubilarne nagrade, dnevnice, troškove smještaja na službenom putu, dar djetetu, božićnicu, solidarne pomoći, čak i troškove prijevoza na posao – svi su navedeni kao mogućnost o kojoj će poslodavac odlučiti.

Pored neslaganja sindikalnih povjerenika u postupku savjetovanja, Sindikat je poslodavcu uputio i dodatne dopise u kojima ukazuje na nedostatke te poziva poslodavca pristupiti kolektivnim pregovorima, kako bi se sva prava radnika uredno i jasno definirala.

Tako je 6. srpnja 2022. godine održan skup radnika na kojem su sudjelovali sindikalni povjerenici Siniša Terzić, Ljiljana Jurički i Davor Jelovčić te predsjednik sindikata Darije Hanzalek. Radnici su očigledno shvatili ozbiljnost i nepovoljnost situacije, jer su se nakon drugo vremena odazvali u velikom broju, štoviše, mnogi su zahtijevali održavanje ovakvog skupa. Predsjednik Sindikata Darije Hanzalek podsjetio je prisutne na tradiciju kolektivnog pregovaranja u Modelu Pakiranja, a koja je prekinuta prije nekoliko godina od strane novog poslovodstva. Pojasnio je razliku između Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu, ukazavši na pravnu nesigurnost za radnike koja nastaje sadašnjim načinom njihovog (ne)definiranja prava, te stoga na važnost Kolektivnog ugovora.

U raspravi koja je bila vrlo živa i iskazala nezadovoljstvo mnogih radnika, radnici su iskazali jasan i nedvojben zahtjev te podršku da se njihova prava urede Kolektivnim ugovorom.

Stoga je Sindikat 14. srpnja 2022. ponovno pozvao sva tri člana uprave na kolektivne pregovore i prvi sastanak prije početka kolovoza odnosno godišnjih odmora. Moguće da će poslodavac sastanak zbog ove okolnosti odgoditi do rujna. No i to će brzo doći, tim više što su se na skupu otvorila i druga pitanja, poput primjerene isplate za prekovremeni rad, rasporeda i najava radnog vremena, minulog rada, nekorištenja mogućnosti neoporezivih primitaka, te, naravno, visine i povećanja plaće.

Uznemiravanja i povrede dostojanstva

Kao posebno važno pitanje radnici su iskazali veliko nezadovoljstvo neprimjerenim ponašanjem pojedinih rukovoditelja. Iz svih izjava i razgovora prigovori se prije svega odnose na jednog od članova uprave, Franju Skoka. I ranije je bilo spomena o ovome, ali sporadično i ponaosob. No, po tome što je rečeno na ovom skupu i što su prisutni izjavama, ali i gestama potvrđivali, daje se zaključiti da se radi o ozbiljnom i široko prisutnom problemu, koji se kreće od neprimjerenih izjava i rječnika do određenih oblika osobnih prijetnji.

Nakon prigovora od dijela poslovodstva koje je bilo prisutno na skupu, predstavnici Sindikata su pojasnili da se ovo pitanje ne može riješiti samim kolektivnim pregovorima te mu se mora samostalno pristupiti. Jasno da je u takvim situacijama najveći izazov nedvojbeno utvrditi što više činjenica. No, i prije toga Sindikat je pozvao poslodavca i posebno njegove pojedine ovlaštene osobe da se suzdrže od svakog uznemiravanja, neželjenog ponašanja i povreda dostojanstva radnika, te upozorio da takvi postupci mogu predstavljati prekršaj pa i kazneno djelo.