Radnikova plaća je bruto plaća

Radnikova plaća je bruto plaća
Radni odnosi u Republici Hrvatskoj uređeni su Zakonom o radu. Evo nekih odredaba tog zakona koje se odnose na rad, ugovore o radu i plaće radnika:
Zakon o radu: Članak 7. stavak 1. Poslodavac je obvezan u radnom odnosu radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obvezan prema uputama koje poslodavac daje u skladu s naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. Članak 10. stavak 1. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Članak 15. stavak 1. točka 8) Ugovor o radu sklopljen u pisanom obliku, odnosno potvrda o sklopljenom ugovoru o radu iz članka 14. stavka 3. ovoga Zakona, mora sadržavati podatke o: osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Članak 92. stavak 4. Plaća i naknada plaće su, u smislu ovoga Zakona, plaća i naknada plaće u bruto iznosu.