Sanirana potresna oštećenja našeg Doma

Potres iz ožujka 2020. učinio je ozbiljnu štetu na prostorima Doma Sindikata grafičara u Zagrebu.

Sanirana potresna oštećenja našeg Doma

Potres iz ožujka 2020. učinio je ozbiljnu štetu na prostorima Doma Sindikata grafičara u Zagrebu. Sukladno onome što smo izvještavali u prethodnim brojevima, u prosincu 2020., u ožujku su završeni radovi sanacije napukle noseće grede iznad stepeništa prema prvom katu i zida koji je s njom u vezi. Uz to, sanirana su i ozbiljna puknuća zidova u Maloj dvorani na katu. Vanjski zid te dvorane bio je puknuo s obje strane i vidljivo se izmaknuo, a postojalo je i obostrano napuknuće na drugom unutarnjem zidu iste dvorane, zbog čega je taj dio naših prostora bio izvan uporabe.

Izvještavali smo kako je elaborat sačinio SP STATIK d.o.o., a prema najpovoljnijoj i najpouzdanijoj ponudi DOMinvest d.o.o. iz Zagreba, tvrtka specijalizirana za takve radove, provela ih je od prosinca prošle, do veljače ove godine. Noseća greda ojačana je posebnim karbonskim trakama i mrežama te specijalnim masama. Zidovi Male dvorane obostrano su ogoljeni do cigle, pa su potom ojačani posebnim mrežicama i snažnim vezivom, čime ih se treba povezati i ukrutiti. U konačnici, većina zidova prekrivena je knaufom, jer klasično žbukanje nije moguće zbog velikih neravnina na oštećenjima.

U starim prostorima jedni radovi uvijek vuku druge, pa je Mala dvorana kompletno pregletana, sanirane su mikropukotine te oličeni i ostali zidovi dvorane. Zamijenjena je dotrajala rasvjeta, te je, koliko je bilo moguće, saniran i lakiran dotrajali parket koji zbog očajne podloge zadaje mnogo glavobolje. Obojeni su ormari i lakom osvježeni stolovi. Još valja postaviti stoljetnu zastavu Sloge i vremensku lentu 150 godina Sindikata grafičara i medija.

Svako zlo za neko dobro, kažu. Iako je zlo bilo puno veće, da nas potres nije natjerao, Mala dvorana vjerojatno ne bi bila danas ovako obnovljena.

Dugoročno valja sanirati i prizemlje, urede koji su također pretrpjeli manje štete. Prvo ono što je bilo nužno, zatim ostalo. Korak po korak. Iz svake nevolje moramo pokušati izvući i nešto pozitivno, jedino tako i možemo dalje.