Sindikati traže dijalog o pravima u Hanza Media

Sindikati traže dijalog o pravima u Hanza Media

Sindikalni povjerenici Sindikata novinara i Sindikata grafičara i medija uputili su 11. listopada 2023. poziv upravi Hanza Media d.o.o. za zajednički sastanak. Cilj sastanka je nastavak razgovora o materijalnim pravima radnika u uvjetima inflacije.

Predstavnici radnika u svojem pozivu ukazali su upravi na svakodnevne zahtjeve radnika za hitno djelovanje zbog pogoršanja njihovih materijalnih uvjeta uslijed inflacije koja ne posustaje. Podsjetili su da, osim individualnih korekcija, predugo nije bilo sustavnog povećanja plaća svih radnika.

Sindikati upozoravaju da žurno treba nastaviti socijalni dijalog i hitno pronaći rješenje koje će biti prihvatljivo za sve.