Tijek likvidacije Tiskare Vjesnik

Tijek likvidacije Tiskare Vjesnik

Predstavnici Sindikata grafičara i medija, Tvrtko Gretić glavni sindikalni povjerenik u Tiskari Vjesnik i Darije Hanzalek predsjednik, održali su 14. listopada 2022. sastanak s likvidatorom Tiskare Vjesnik Tomislavom Orehovcem. Cilj sastanka bio je razmijeniti informacije o tijeku likvidacijskog procesa  posebice iz aspekta pozicije radnika, a moguće je sumirati slijedeće:

  • Tiskara i dalje uredno izvršava tekuće poslove, no s obzirom da je u postupku likvidacije opseg njezinog poslovanja se sužava. Važno je pravovremeno provesti daljnje korake likvidacije kako se ne bi ugrozila likvidnost društva i sam postupak.
  • Upravo ovih dana otklanjaju se formalni nedostaci pri trgovačkom sudu u pogledu brisanja pred-stečajne nagodbe koja je provedena i dovršena prije nekoliko godina, te slijedi uspješan upis postupka likvidacije.
  • Ključni korak za nastavak procesa jest najavljena odluka Vlade Republike Hrvatske o njezinoj kupnji nekretnine Tiskare Vjesnik, čime će država u još većem omjeru postati većinski vlasnik u cijelom Vjesnikom kompleksu, a istovremeno će se osigurati sredstva za nastavak i provedbu postupka likvidacije. Ova odluka očekuje se u što kraćem roku, kroz listopad ili studeni 2022., a važno je da se donese kako bi se na vrijeme mogao nastaviti postupak likvidacije.
  • Nakon donošenja naprijed navedene odluke, likvidator će sa klijentima, posebice onim najvažnijim, odrediti rokove do kada će im se pružati odnosno kada će im se prestati pružati usluge.
  • Nastavno na to, radnicima će se podijeliti poslovno uvjetovani otkazi s pravom na dogovorene otpremnine po godini staža kod poslodavca. U slučaju razvoja situacije prema planu, ove odluke se mogu očekivati u prosincu 2022. ili s početkom 2023. godine.
  • Dio radnika možda će trebati odraditi otkazne rokove s ciljem dovršenja poslova. Dio radnika moguće neće biti u obvezi odrađivanja otkaznog roka, te će se razmotriti mogućnost da im se u slučaju međusobnog dogovora plaće za period otkaznog roka dodaju uz iznos otpremnine.
  • Što se tiče vlasničkih prava, uključujući i male dioničare, očekuje se da bi nakon likvidacije mogla ostati određena raspoloživa sredstva koja se potom dijele među vlasnicima, sve sukladno vlasničkom udjelu. S obzirom na proces i propisane formalnosti samog postupka ovaj dio zaključenja postupka likvidacije nije za očekivati prije zadnjeg kvartala 2023. godine.