Upućeni radnici

Molimo uzmite u obzir da je ovaj tekst stariji od godinu dana, odnosno da su u međuvremenu moguće nastupile određene izmjene u propisima.

Upućeni radnici
Upućeni radnik je zaposlenik kojeg je poslodavac privremeno uputio u drugu državu članicu radi pružanja određenih usluga. U 2016. je u Europskoj uniji radilo 2,3 milijuna upućenih radnika.
Prema novim pravilima o upućenim radnicima, radnici koje tvrtke šalju na privremeni rad u druge države članice bit će jednako plaćeni za jednak rad na istom mjestu.
Pravedna plaća
Novim je prijedlogom predviđeno da se na upućene radnike primjenjuju ista pravila za plaće kao u državi domaćinu, prema kojem se za isti obavljeni rad na istom mjestu prima jednaka plaća.
Poboljšanje uvjeta rada
Put i smještaj treba platiti tvrtka, a ne zaposlenik iz svoje plaće. Poslodavci će također morati osigurati da su uvjeti smještaja za zaposlene radnike primjereni i u skladu s nacionalnim pravilima.
Razdoblje trajanja upućivanja radnika
Najveće moguće razdoblje za slanje radnika je 12 mjeseci uz moguće produljenje od 6 mjeseci. Nakon tog razdoblja, radnik i dalje može ostati u toj državi članici, te se na njega u potpunosti primjenjuje radno pravo države članice domaćina.