7. Sjednica Predsjedništva Sindikata grafičara – Kontinuitet i u teškoj godini

7. Sjednica Predsjedništva Sindikata grafičara – Kontinuitet i u teškoj godini

Povrat individualnih kredita

Prilikom verifikacije zapisnika s prethodne sjednice, povedena je rasprava o individualnom kreditiranju odnosno problematici ne-vraćanja individualnih kredita i aktivnostima koje sa poduzimaju u tom slučaju. Jedna od aktivnosti pri ne-vraćanju kredita jest i privremena suspenzija novih kredita podružnici u kojoj članovi ne vraćaju kredite. Potvrđeno je da se takva praksa vrši već godinama, te je već primijenjena na veći broj podružnica, a sve ciljem da se povjerenike i ostale članove podružnice upozna s konkretnim problemima ne-vraćanja kredita, te da i oni u okviru svojih mogućnosti utječu na neplatiše da vrate svoja dugovanja. Iako nisu popularne takve aktivnosti, uključujući i sudske tužbe, su nužne, jer u zbog ne-vraćanja kredita biva ugrožen cijeli sustav individualnog kreditiranja. Upravni odbor sredstava solidarnosti će vršiti i druge mjere, koje valja dodatno unaprjeđivati i sistematizirati.

Financiranje sukladno prihodima

Sukladno redovitoj praksi donesena je Odluka o privremenom financiranju Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske za razdoblje od 01. siječnja 2013. do 31. ožujka 2013. godine, odnosno do donošenja proračuna sindikata za 2013. godinu.  Odlukom je odobreno privremeno financiranje Sindikata do visine ostvarenih prihoda od članarina sukladno Odluci o raspodjeli članarine, prihoda od imovine i drugih prihoda ostvarenih u tom razdoblju.

Izvještaji sa međunarodnih konferencija

Stjepan Kolarić, Ana-Marija Presečan i Siniša Đikandić izvijestili su predsjedništvo o Konferenciji o Europskim radničkim vijećima u organizaciji UNI Europa Grafički sektor, koja je održana 19. do 21. studenog 2012. godine u Budimpešti. Na konferenciji su prisustvovali predstavnici iz ključnih multinacionalnih kompanija u grafičkom sektoru. S našeg područja djelovanja zanimljivi su bili razgovori o WAZ-u, multinacionalnoj kompaniji koja je 50% vlasnik Europapress holdinga d.o.o., a uz to zapošljava oko 7 tisuća radnika u Njemačkoj, 4 tisuće radnika u Austriji, te načelno postoje uvjeti za osnivanje Europskog radničkog vijeća (ERV). Na konferenciji su izvršeni razgovori s kolegama iz njemačke središnjice usluga VERDI, koji također podržavaju ovu inicijativu. Konferencija se bavila i poboljšanjem uvjeta rada Europskih radničkih vijeća u kojem postoje prepreke od jezičnih barijera, velike udaljenosti, troškova rada do otežanog pristupa informacijama i različitim tumačenjima. Važnu ulogu u tom pogledu imaju sindikalne mreže koje se moraju graditi, jačati i unaprjeđivati korištenjem novih tehničkih i komunikacijskih mogućnosti.

Boris Šifter i Tonći Buljanović izvijestili su predsjedništvo o sudjelovanju na Konferenciji o Kolektivnim ugovorima, koja je održana u Briselu sredinom prosinca ove godine, također u organizaciji UNI Europa grafički sektor. Konferenciji je prisustvovalo oko 30 predstavnika iz 10 zemalja Europe. Sve zemlje dale su prikaz stanja na području kolektivnih ugovora. Generalno gledano situacija je prilično loša, a posebice u zemljama južne Europe kao Grčkoj i Španjolskoj, koje opisuju stanje smanjenja prava i niske zaposlenosti.  No, zaključak je da nema velike koristi od očajavanja, već se aktivnosti moraju usmjeriti na zaštitu prava, pa makar i na održavanje njihove dosadašnje razine.

Ponovni natječaj za radno mjesto

Dubravka Prpić je izvijestila je o natječaju za upražnjeno radno mjesto Voditelj financijsko-materijalnog poslovanja, koji je proveden u prosincu 2012. godine. Od prikupljenih raznovrsnih ponuda u uži krug komisija je izabrala dvije kandidatkinje, no ona koja je u konačnici izabrana odustala je prije finalizacije ugovora o radu, izvijestivši da je našla drugi posao. Stoga će se morati ponoviti natječaj i izvršiti izbor kandidata za ovo radno mjesto.

Radovi na u Domu Sindikata grafičara

Boris Šifter je izvijestio kako je na temelju prethodne odluke predsjedništva u studenom ove godine izvršena sanacija krovišta nad Malom i Velikom dvoranom Doma Sindikata grafičara u Zagrebu. Dosadašnji dotrajali krov je uklonjen te je izrađeno sasvim novo krovište drvene konstrukcije površine oko 300m2, čiju okosnicu čine dvananaest-metarske grede. Na njih su stavljene nove OSB ploče, a na njih je, umjesto lima, došao poseban pokrov namijenjen blagim nagibima, te su načinjeni novi limeni žljebovi i odvodi. Dotrajale staklene stijene u Maloj dvorani zamijenjene su novom PVC stolarijom s trostrukim staklom, što je znatno poboljšanje s vizualnog, ali i izolacijskog aspekta. Cijene izvedenih radova ostale su u ranije predviđenim granicama.