A.G. Matoš, Samobor – Jedino štrajkom do plaća

A.G. Matoš, Samobor – Jedino štrajkom do plaća

Ispada da radnici tiskare A.G. Matoš jedino štrajkom mogu ostvariti svoje pravo na plaću. Naime već četvrti puta organizira se štrajk i na taj način prisiljava poslodavca da isplati plaće. Kašnjenje plaća počelo se protezati mjesecima ali odlučnost i hrabrost članova dovela je do toga da se štrajkom  rješava problem neisplata plaća.

I ovaj mjesec morao se najaviti štrajk. Najavljen je za 19. ožujka 2013. u 6,00 sati. Na mirenju, koje je zakonska obveza kod organizacije štrajka i jedan od važnih elemenata tog postupka, postignut je  dogovor o isplati plaće u dva djela u roku tri dana uz odgodu početka štrajka u slučaju da se ne poštuje dogovor. Poslodavac kaže da  nema novaca, radnici traže svoje plaće jer i oni nemaju novaca a obveze po kreditima, režijama, troškovima preživljavanja ih prisiljavaju  na ovakav korak. Situacija u tiskari je vrlo teška obim poslova se smanjio, broj radnika se smanjio a današnja situacija je preživljavanje i za radnike i za poslodavca.