A&R Packaking Croatia – Novi glavni povjerenik Dragoslav Radetić

A&R Packaking Croatia – Novi glavni povjerenik Dragoslav Radetić
Dana 10. lipnja 2020. godine održana je Skupština sindikalne podružnice A&R Packaking Croatia. Skupštini je prisustvovalo 38 od 66 članova Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske upisanih u podružnici. 
Na posljednjoj izvještajno-izbornoj skupštini izabrani sindikalni povjerenici napustili su firmu, te je bilo potrebno provesti nove izbore za sindikalne povjerenike. Poziv za izbornu skupštinu, zajedno s pozivom za kandidaturu, upućen je članovima još u veljači ove godine. No zbog situacije uzrokovane epidemijom koronavirusa, izborna skupština je morala biti odgođena. U međuvremenu su se kandidirala tri kandidata za sindikalne povjerenike: Daniela Garić, Marjan Pavlović i Dragoslav Radetić, koji su potvrđeni javnim glasovanjem. Nakon toga su članovi pristupili tajnom glasovanju za glavnog sindikalnog povjerenika. Sukladno osvojenim glasovima, za glavnog sindikalnog povjerenika podružnice A&R Packaking Croatia izabran je Dragoslav Radetić.
Kolektivni ugovor
Jedna od točaka dnevnog reda bio je i Kolektivni ugovor koji je sklopljen do 31. prosinca 2020. godine, no on se može produžiti do 31. prosinca 2021. godine ako niti jedna ugovorna strana (sindikat ili poslodavac) ne izjavi da se protivi takvoj produženoj primjeni. 
Pozivaju se članovi da obavijeste sindikalne povjerenike o institutima koji su im važni da budu uređeni Kolektivnim ugovorom ili izmijenjeni u odnosu na sadašnje odredbe. Uzevši u obzir primjedbe članova, predstavnici Sindikata i sindikalni povjerenici održat će sastanak u rujnu, te odlučiti hoće li podnijeti inicijativu za novi Kolektivni ugovor ili će odlučiti za produženu primjenu postojećeg. 
Odluka o (ne)održavanju SGI 2020.
Bilo je riječi o Odluci Predsjedništva Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske o neodržavanju sportskih susreta grafičara koji su se trebali održati krajem svibnja 2020. godine. Razlog tome je situacija uzrokovana koronavirusom, te je bilo nemoguće organizirati Susrete na predviđen datum. No postoji opcija održavanja Susreta u rujnu ili listopadu ove godine, uz uvjet povoljne epidemiološke situacije i prijave barem 150 do 200 sudionika kako bi se Susreti održali u istom formatu kao prethodnih godina. Ako Susrete ne bude moguće organizirati kao prethodnih godina, moguće je organizirati sportsko vikend druženje s manjim brojem sudionika. Krajem kolovoza bit će upućena anketa u sve podružnice, kako bi se procijenila zainteresiranost za Susrete.