Brže otvaranje stečajeva gdje nema zaposlenih

Brže otvaranje stečajeva gdje nema zaposlenih

Krajem lipnja ove godine Ministarstvo financija je  pripremilo Prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi kojeg je Vlada RH uputila Saboru na raspravu i usvajanje.

Naime, stečaj trgovačkog društva u Hrvatskoj u pravilu znači nestanak tog trgovačkog društva. Istraživanje provedeno u svim trgovačkim sudovima u Republici Hrvatskoj daje porazne podatke te potvrđuje kako u Hrvatskoj trgovačka društva iznimno rijetko opstaju nakon stečaja.

Prema podacima Vlade Republike Hrvatske na kraju 2011. godine bilo je 70.000 pravnih osoba s blokiranim računima, na koje se odnosio iznos prijavljenih neizvršenih osnova za plaćanje oko 41,50 milijardu kuna. Od tih trgovačkih društava, 75% ima dugotrajnu blokadu računa, njih 35% je preko pet godina u blokadi, a 21.000 pravnih subjekata je bez i jednog zaposlenog sa 16,50 milijardi kuna dugova.

Prema podacima Svjetske banke u kategoriji brzine i lakoće provođenja stečajnog postupka Hrvatska zauzima 94 mjesto (od ukupno 183 zemlje).

Zakon – strepnja za “poduzetnike”

Ovaj Zakon unosi strepnju u financijsko poslovanje mnogih poduzetnika (pravnih i fizičkih osoba) jer sankcionira neotvaranje stečaja. Naime, mnogi vjerovnici nisu pokretali stečaj jer bi se s tim činom doveli u teži položaj u odnosu na sadašnji dok još dužnik aktivno posluje. Zakon bi trebao ukloniti glavne nedostatke postojećeg stečajnog postupka, kao što su trajanje, troškovi postupka te predviđena procedura stečajnog postupka.

Zakonom bi se trebalo urediti i pitanje ne samo rokova izvršenja i posljedica neizvršenja novčanih obveza, nego i svih daljnjih radnji i mjera koje bi poduzetnik trebao poduzeti nakon što postane nesposoban izvršavati novčane obveze u propisanim rokovima plaćanja. Važno je istaknuti da se Zakonom uvode pravila ponašanja za uprave i nadzorne odbore trgovačkih društava koja su nesposobna za plaćanje ili prezadužena, kao i sigurnost radnicima da će primjenom Zakona njihova potraživanja biti tretirana kao prioritetna.

Dužnici koji su insolventni i prezaduženi morati će pokrenuti predstečajni postupak, a ako se on ne može provesti – ako je predstečaja nagodba obustavljena, FINA će pokrenuti stečaj.

Predstečajna nagodba može trajati 120 dana i to je razdoblje u kojem dužnici u sporazumu s vjerovnicima moraju provesti financijsko restrukturiranje, i ako se u postupku restrukturiranja dužnik ne sanira, slijedi stečaj. Kako stvari stoje, s ovim Zakonom pruža se zadnja prilika da dužnici konsolidiraju svoje financijsko stanje i nastave s poslovanjem.

Donošenje Zakona očekuje se u jesen ove godine.