DES – pokrenuta procedura za početak kolektivnih pregovora

DES – pokrenuta procedura za početak kolektivnih pregovora
Kako bi i formalno započeli proceduru kolektivnih pregovora u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom “DES” iz Splita, sindikati su sklopili međusobni Sporazum kojim su utvrdili da je uz dosadašnja tri sindikata (Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Sindikat osoba s invaliditetom i Sindikat radnika Dalmacije – HUS Split), reprezentativan i Sindikat turizma i usluga Hrvatske. Navedenim Sporazumom reprezentativni sindikati su ujedno utvrdili sastav, način rada i donošenja odluka Pregovaračkog odbora sindikata te način i uvjete pod kojima sindikati mogu pregovarati i sklopiti Kolektivni ugovor s poslodavcem.
Sindikati su početkom studenoga ujedno i formalno uputili inicijativu za početak kolektivnog pregovaranja za sklapanje novog kolektivnog ugovora u DES-u, te od poslodavca očekujemo da, unatoč kadrovskim promjenama čelnih ljudi, započne proces pregovaranja, kako bi se ispregovarana prava mogla uklopiti u okvire proračuna kako grada Splita, tako i Splitsko-dalmatinske županije.