DES – Prvi sastanak pregovaračkog odbora sindikata s poslodavcem

DES – Prvi sastanak pregovaračkog odbora sindikata s poslodavcem
Dana 16. siječnja 2019. godine održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora sindikata s poslodavcem radi pregovaranja o novom Kolektivnom ugovoru u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju „DES“ iz Splita, koji radnici kod tog poslodavca nemaju već više od dvije godine.  
Podsjetimo da Pregovarački odbor sindikata u Ustanovi „DES“ uz predstavnike Sindikata grafičara čine predstavnici četiri reprezentativna sindikata i to: Sindikata osoba s invaliditetom Hrvatske, Sindikata radnika Dalmacije – HUS i Sindikata turizma i usluga Hrvatske.
Pregovarački odbor sindikata je naglasio da je primarni cilj ovih kolektivnih pregovora sklopiti novi Kolektivni ugovor kako bi se radnicima u Ustanovi „DES“ osigurala veća razina prava, te kako bi se u DES-u nastavila tradicija socijalnog dijaloga i partnerstva koja se temelji na uređenju prava radnika kolektivnim ugovorom. Također je jasno naglašeno da se od ovih pregovora očekuje podizanje plaća radnika u DES-u s obzirom na to da se plaća nije podizala godinama te da su u međuvremenu porasli troškovi života. Sindikati su ujedno izrazili spremnost da se o modalitetima povećanja plaće razgovara tijekom pregovora kako bi se iznašla najbolja moguća rješenja s kojima će biti zadovoljni i radnici i poslodavac.  
Predstavnici poslodavca su također naglasili važnost da se prava radnika urede kolektivnim ugovorom, međutim, ujedno su prezentirali i financijsko stanje poslodavca pri čemu je ravnateljica Ustanove Edita Materetić Dimlić naglasila da zatečeno financijsko stanje Ustanove nije bilo zadovoljavajuće te da su poduzete određene mjere kako bi se financijsko stanje poslodavca stabiliziralo. Ujedno je naglasila da će poslodavac u učiniti određene pomake u novom kolektivnom ugovoru, međutim, istaknula je kako poslodavac u ovome trenutku ne može podizati plaće radnicima sve dok se ne poveća proizvodnja, koja bi omogućila povećanje za plaće radnicima. 
Novi kolektivni ugovor u DES-u do proljeća!
Nakon toga su pregovarački odbori ujedno otvorili brojna pitanja u vezi obračuna plaće i načina njezinog uređenja u novom Kolektivom ugovoru, te je dogovoreno da će poslodavac sindikalnoj strani dostaviti svoje prijedloge o kojima će se razgovarati na sljedećem sastanku.
I sindikati i poslodavac istaknuli su spremnost da se ne odugovlači s pregovorima te da se okončaju što je prije moguće. Sljedeći sastanak pregovaračkih odbora dogovoren je za dva tjedna u kojem roku će poslodavac sindikatima dostaviti svoje prijedloge za novi Kolektivni ugovor, a sindikati se očitovati na prijedloge poslodavca.
U pregovarački odbor sindikata ispred Sindikata grafičara imenovani su Danko Tresić Pavičić, sindikalni povjerenik u Ustanovi „DES“ i Marina Kasunić Peris, voditeljica plaća i kolektivnog ugovaranja u Sindikatu grafičara.