DES, Split – Dogovor sindikata o pregovorima

DES, Split – Dogovor sindikata o pregovorima

Kako u DES-u djeluju tri sindikata prema novom zakonu o reprezentativnosti sindikata moraju se provesti dodatne procedure prije početka pregovora. Najteža će biti dogovor i sporazum između više sindikata koji djeluju u jednom društvu koji predviđa novi Zakon. Međutim zahvaljujući dobroj dosadašnjoj suradnji kod pregovora i sklapanja kolektivnog ugovora to se nije dogodilo u DES-u i sva tri sindikata su potpisala Sporazum o sastavu i načinu rada pregovaračkog odbora sindikata za kolektivni ugovor DES-a. 

Nakon toga počet će pregovori o promjenama odnosno izmjenama i dopunama pojedinih članak u kolektivnom ugovoru društva. Pretpostavljamo da neće biti puno promjena i da će se pregovori uspješno i brzo okončati.

Novim zakonom dosadašnja praksa pregovaranja se nepotrebno zakomplicirala i zahtjeva neke dodatne radnje. Zakonom propisani obrazac sa prilozima tj. potpisanim Sporazumom između sindikata i potpisanim Sporazumom sa poslodavcem  o području pregovaranja mora se dostaviti nadležnom Ministarstvu rada i mirovinskog sustava u slučaju djelovanja više sindikata u jednom društvu. U slučaju djelovanja jednog Sindikata šalje se samo zakonski obrazac sa podacima sindikata i podacima poslodavca koji pregovaraju. Zakon o reprezentativnosti predviđa još neke situacije ali o njima i opširnije o materiji pisat ćemo drugom prilikom.