DES, Split – KU: čeka se novo mišljenje grada i županije

DES, Split – KU: čeka se novo mišljenje grada i županije

Nakon podnesene inicijative triju sindikata koji djeluju u DES-u o promjenama i produženju kolektivnog ugovora, održana su dva kruga pregovora u kojima se raspravljalo o zahtjevima sindikata za desetak izmjena i dopuna postojećeg teksta kolektivnog ugovora. Za sada razumijevanja s poslodavčeve strane od ravnatelja i predstavnika osnivača ima, ali konkretnih dogovora oko pojedinog zahtjeva nema odnosno odbijeni su. Budući da sindikati i dalje inzistiraju na svojim zahtjevima od kojih je najvažniji povećanje plaće, čeka se novo mišljenje grada i županije. Kako su plaće za većinu zaposlenih male, a nisu mijenjane u okviru kolektivnog ugovora više od sedam godina, sindikati će inzistirati na njima i pod uvjetima industrijskih akcija. Nadamo se da će razumijevanje prerasti u konkretne brojeve i poboljšanje položaja radnika.