DES, SPLIT – Mario Meštrović odlazi iz DES-a?

DES, SPLIT – Mario Meštrović odlazi iz DES-a?

Mario Meštrović, ravnatelj splitske Ustanove za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom – DES, doznao je u subotu da odlazi iz te ustanove. Po riječima gradonačelnika Splita  Ive Baldasara, nije riječ o smjeni,  nego, kako je rekao, o “prebacivanju Meštrovića na drugo direktorsko mjesto”!?

Nikakvih dramatičnih potresa u DES-u neće biti. Mirno sam se dogovorio s Meštrovićem i konstatirali smo da mi je potrebniji na drugom radnom mjestu, također direktorskom, ali to neće biti u DES-u. Meštrović je ekonomski stručnjak i nedostaje mi ljudi tog profila, pa ću ga upotrijebiti na najbolji način na drugom radnom mjestu. Mnogi se pitaju da li je gradonačelnik uopće o tome razgovarao sa smijenjenim ravnateljem, i ako je, kada!? Također nije mogao reći gdje će ga prebaciti. Nije poznato hoće li novi čelnik DES-a biti izabran natječajem ili, pak, odlukom gradonačelnika

Meštrović je krajem kolovoza 2010. godine izabran za ravnatelja DES-a, nakon ponovljenog javnog natječaja jer je prvo nadmetanje − na kojem je također bio izabran na tu dužnost − poništeno zbog proceduralnih razloga.

U peripetijama oko smjene Ravnatelja DES-a, Upravno vijeće „DES“-a i gradonačelnik Splita Ivo Baldasar isticali su neriješene odnose oko radničkog vijeća kao značajan propust ravnatelja Maria Meštrovića. S obzirom da je poslodavac dužan samo osigurati uvjete za potencijalni izbor i rad radničkog vijeća, ali čak se niti ne smije aktivno miješati u pitanja izbora, rada i odnosa unutar radničkog vijeća, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske i Udruga radničkih sindikata Hrvatske upozorili su da istaknuta problematika odnosa radničkog vijeća i međusindikalnih odnosa uopće nisu u domeni poslodavca odnosno ravnatelja, pa tako ni njegovih odgovornosti.UPRAVNO VIJEĆE „DES“-a, SPLIT

21 000 Split, Boktuljin put bb

Predmet: Nezakonit pritisak i uplitanje Upravnog vijeća „DES“-a, Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom u rad Radničkog vijeća i sindikata koji djeluju u „DES“-u

Poštovani,


temeljem saznanja kako Upravno vijeće „DES“-a, Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Split, Boktuljin put bb, (u daljnjem tekstu: Ustanova) navodno potpomognuto gradonačelnikom Grada Splita, gdinom. Ivom Baldasarom, vrši nedopušten i uopće nezakonit pritisak na ravnatelja Ustanove, a kako bi isti svoje Zakonom o radu utvrđene obveze spram radničkih predstavnika u Ustanovi ispunjavao kroz suradnju, obavještavanje, savjetovanje i suodlučivanje s Radničkim vijećem koje više ne postoji, to se smatramo pozvanima upozoriti Vas na neprihvatljivost takvoga postupanja te Vam dati do znanja da smo spremni učiniti sve da Vas spriječimo u daljnjim nezakonitim aktivnostima svim legitimnim sredstvima koja nam stoje na raspolaganju.

Skrenuli bismo Vam pažnju na činjenicu koja Vam je svakako poznata, no koju ste vrlo očito iz političkih razloga odlučili ignorirati, a ta je da je svojedobno legitimno izabrano Radničko vijeće Ustanove krajem 2012. godine i početkom 2013. godine izgubilo svoj legitimitet i prestalo postojati. Naime, Radničko vijeće je zbog ostavki članova i zamjenika članova Radničkog vijeća u prethodno spomenutom periodu, izgubilo broj članova i njihovih zamjenika, a koji je sukladno odredbama Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11, 82/12, 88/12 i 73/13) i Poslovnika o radu radničkog vijeća potreban za valjano odlučivanje. S obzirom da Radničko vijeće nije iskoristilo mogućnost predviđenu odredbom čl. 4. st. 1. t. 1., st. 2. i st. 4.  Pravilnika o postupku izbora radničkog vijeća (NN br. 81/10), odnosno to nije učinilo u predviđenom roku, pa time nije „nadopunilo“ svoje redove, isto je zapravo prestalo postojati. Radnici i sindikati koji djeluju u Ustanovi nisu pak iskoristili mogućnost (ne obvezu) iz čl. 4. st. 2. prethodno spomenutog Pravilnika i nisu inicirali nove izbore za Radničko vijeće, već su iskoristili svoju zakonsku mogućnost da u slučaju nepostojanja radničkog vijeća, sindikalni povjerenici preuzmu sva prava i obveze istoga, a sukladno odredbi čl. 152. st. 3. i st. 4. Zakona o radu. O sindikalnim povjerenicima u ulozi radničkog vijeća poslodavac je pravovremeno i na primjeren način obaviješten te je time isti dužan svoje zakonom utvrđene obveze ispunjavati isključivo prema spomenutim sindikalnim povjerenicima, a ne Radničkom vijeću koje je prestalo postojati, jer isto više nema onaj legitimitet koji su mu radnici Ustanove svojedobno dali. 

Prema tome, radnici Ustanove su putem svojih sindikata donijeli na odgovarajućim propisima utemeljenu odluku da će svoja prava i interese, do novih redovitih izbora za radničko vijeće u ožujku ove godine, ostvarivati posredstvom sindikata čiji su članovi, u onom dijelu u kojem je sindikat to ovlašten činiti za njih, te putem sindikalnih povjerenika u ulozi radničkog vijeća, u onom pak dijelu u kojem su to isti ovlašteni i dužni činiti. Stoga NE POSTOJI NITI JEDAN VALJAN I NA ZAKONU OSNOVAN RAZLOG zbog kojeg bi Upravno vijeće Ustanove na bilo koji način dovodilo u pitanje ili čak osporavalo legitimitet sindikalnih povjerenika u ulozi radničkog vijeća, a u korist Radničkog vijeća koje po zakonu i samoj logici stvari više ne postoji. Pritisak koji Upravno vijeće i gradonačelnik Grada Splita, gdin. Ivo Baldasar, vrše na ravnatelja Ustanove kako bi se u Ustanovi realizirali određeni politički ciljevi, smatramo nedopuštenim i nezakonitim te Vas stoga pozivamo da prestanete s takvim radnjama, jer ćemo u protivnom biti spremni poslužiti se svi dopuštenim sredstvima da te radnje spriječimo. 

U Zagrebu, 7. veljače 2014. godine.

S poštovanjem,


Damir Jakuš,

predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske

               

Stjepan Kolarić,

predsjednik Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti RH 


Na znanje:

– Gradonačelnik Grada Splita, gdin. Ivo Baldasar