DES, Split – Očekuje se produženje kolektivnog ugovora

DES, Split – Očekuje se produženje kolektivnog ugovora

Tri sindikata koja djeluju u DES –u Sindikat grafičara, Sindikat invalida Hrvatske i Sindikat radnika Dalmacije – HUS dopisom su se obratili poslodavcu u DES-u sa zahtjevom produženja kolektivnog ugovora koji se primjenjuje u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Prijedlog sindikata je produženje primjene bez promjena pojedinih odredaba što znači da bi dosadašnja prava ostala ista. Budući da je primjena kolektivnog ugovora bila ugovorena do 30. lipnja ove godine daljnja primjena do potpisa novoga ugovora će ići prema odredbama Zakona o radu o produženoj primjeni od tri mjeseca.

Sindikati se nadaju da će poslodavac prihvatiti prijedlog  i da ćemo tijekom mjeseca rujna potpisati kolektivni ugovor za ustanovu DES. Vjerujemo da će osnivači a time i financijeri DES-a grad Split i županija Splitsko- Dalmatinska naći mogućnosti i sredstva za zadržavanje dosadašnjeg nivoa prava radnika u DES-u.