DES, Split – Poslodavac traži odgodu kolektivnih pregovora

DES, Split – Poslodavac traži odgodu kolektivnih pregovora
Sukladno zaključku sa zadnjeg sastanka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca u Ustanovi za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju „DES“ u Splitu, koji je održan 4. veljače 2019. godine, poslodavac je krajem veljače pregovaračkom odboru sindikata dostavio izračune o korekcijama plaće za pojedina radna mjesta prema kojima je vidljivo da poslodavac u ovim kolektivnim pregovorima nema namjeru prihvatiti prijedlog sindikata da se novim Kolektivnim ugovorom povećaju plaće svim radnicima DES-a. 
Prema navodima poslodavca poslodavac će izmijeniti broj bodova za pojedina radna mjesta kako bi se plaće radnika, koje su do sada bile ispod iznosa propisane minimalne plaće, uskladile s Uredbom o visini minimalne plaće, uslijed čega će se tim radnicima povećati plaća, jer će najniža osnovna plaća u DES-u iznositi 3.760,00 kn. Poslodavac je ujedno naglasio da će prema prijedlogu nove sistematizacije radnih mjesta biti izvršena potpuna korekcija koeficijenata u rasponu od 1.100 do 1.400 bodova, čime bi bila obuhvaćena 104 radnika, kojima bi plaća bila podignuta za 50 bodova. S obzirom na to da poslodavac nije iskazao spremnost da u ovim pregovorima poveća plaće svim radnicima DES-a, pregovaračkom odboru sindikata je predložio odgodu pregovora za neka financijski bolja vremena.
Sindikati od poslodavca traže sazivanje skupa radnika!
Početkom ožujka sindikati su od poslodavca zatražili nastavak kolektivnih pregovora te su naglasili da je sindikatima neprihvatljivo sklapanje novog kolektivnog ugovora koji za posljedicu ne bi imao povećanje postojeće razine materijalnih prava radnika, posebice plaće i to tako da se plaća poveća obvezom poslodavca da svim radnicima isplati neoporezivi dodatak na plaću u iznosu od 300,00 kn. Sindikati su ujedno zatražili da se izvrši revizija i korekcija koeficijenata svih radnih mjesta koja će biti sastavni dio novog Kolektivnog ugovora, uz osiguravanje najniže osnovne plaće, koja bi bila u visini zakonom propisane minimalne plaće. 
Stoga su sindikati poslodavcu predložili da poslodavac žurno sazove skup radnika s obzirom na to da je to dužan učiniti najmanje dva puta godišnje prema Zakonu o radu, na kojem će radnicima prezentirati financijsko stanje ustanove, te na kojem će upoznati radnike s dosadašnjim tijekom i sadržajem kolektivnih pregovora. Sindikati su ujedno predložili poslodavcu nastavak pregovora nakon održanog skupa radnika.