EU sve otvorenije diskriminira tiskane medije u korist digitalnih

EU sve otvorenije diskriminira tiskane medije u korist digitalnih

UNI Europa grafički sektor reagirao je u procesu savjetovanja u kojem Europska komisija otvoreno iskazala namjeru tiskane upute za uporabu profesionalnih medicinskih uređaja zamijene isključivo ona digitalna.

„Vrlo smo zabrinuti zbog načina na koji se promiče digitalne medije na svim razinama, identificirajući upotrebu papira sa značajnim negativnim utjecajem na okoliš, ne uzimajući u obzir doprinos šumarske industrije na održivost europskih šuma i zaštitu bioraznolikosti, ili predanost cirkularnoj ekonomiji papirne industrije, dok se minimaliziraju utjecaji digitalnih komunikacija na okoliš a koje je jednako negativno kao i utjecaj svih zračnih prijevoznika na planet zajedno (Wissner-Gross, 2018.).

Ova tendencija demoniziranja upotrebe papira vodi destrukciji kvalitete europskih poslova i radnih mjesta, s velikom pokrivenošću kolektivnim ugovorima i vodi ugrožavanju održivosti europskih šuma limitirajući njihovu profitabilnost, favorizirajući samo velike IT kompanije, uglavnom izvan EU s velikom tradicijom poreznog inženjeringa kako bi izbjegli plaćanje poreza u Europskoj Uniji.

Što se tiče suštine predložene uredbe, razumijemo da će ona značiti malu ekonomsku i logističku uštedu za proizvođače medicinskih proizvoda, ali ne vidimo tako jasno benefit za korisnike, posebno kada se radi o nečemu kao što su osjetljivi medicinski proizvodi. S jedne strane,  daleko od širenja dostupnosti informacija, ograničava ih na dostupnost dodatne kompjuterske opreme i internetske veze. S druge strane, iako uredba nalaže proizvođačima da priručnike drže dostupnima i do 15 godina nakon povlačenja proizvoda s tržišta, to je teško garantirati u slučaju ako kompanija nestane, što bi moglo učiniti vrijednu medicinsku opremu neupotrebljivom zato što uz tu opremu nije priložen papirnati dokument. Ako je cilj poboljšati prijenos informacija, nama se čini prikladnije koristiti digitalne priručnike kao dodatnu mogućnost i garanciju veće dostupnosti, bolje nego kao zamjenu.

Da sumiramo, po našem mišljenju, postoje praktični, socijalni, za okoliš podržavajući i ekonomski razlozi da se ne podrži prihvaćanje ove regulacije, i pozivamo Europsku komisiju da ne doprinosi neopravdanoj demonizaciji papira i tiskarstva u potrazi za digitalnom agendom.“