Europska komisija objavila izvješće o monitoringu – Zadaće za Hrvatsku iz područja radnog prava

Europska komisija objavila izvješće o monitoringu – Zadaće za Hrvatsku iz područja radnog prava

Europska komisija usvojila je 10. listopada ove godine paket o proširenja za 2012. godinu, koji uključuje izvješća o napretku zemlja kandidatkinja i potencijalnih kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji, kao i Izvješće o monitoringu priprema Hrvatske za članstvo u EU-u.

U Izvješću o monitoringu Hrvatske Komisija je zaključila kako je Hrvatska ostvarila napredak te kako nastavlja proces usklađivanja sa zakonodavstvom i standardima Europske unije. Komisija je također identificirala područja u kojima je potreban daljini napor kako bi Hrvatska bila sprema za ulazak u EU. Tako Hrvatska treba pojačati napore u 8 poglavlja koja pokrivaju pitanja poput restrukturiranja brodogradilišta te pripremljenosti za korištenje EU fondova.

Kada je riječ o poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje Europska komisija zaključuje da iako su radni odnosi u Hrvatskoj usklađeni s pravnom stečevinom EU-a, a dodatna usklađenja biti će potrebna u odnosu na uvjete rada mobilnih radnika u željezničkom sektoru, te u odnosu na uređenje Europskih radničkih vijeća. Komisija ujedno smatra da se i dalje trebaju jačati kapaciteti Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, te da se i dalje treba nastaviti sa edukacijom sudaca u području radnog prava. Komisija ujedno zaključuje da broj inspektora rada i zaštite na radu i dalje nije dovoljan.

Kada je riječ o socijalnom dijalogu, Europska komisija smatra da je stanje u tom području dobro, međutim, mišljenja  je da je i dalje potrebno ulagati napore u jačanje kapaciteta socijalnih partnera.

U odnosu na politike zapošljavanja Europska komisija smatra da se Hrvatska mora suočiti s problemom niske stope zaposlenosti, te da se mora riješiti problem nesuglasja između ponude i potražnje na tržištu rada, kao i problem rada na crno.

Kada je riječ o socijalnoj zaštiti Komisija smatra da se i dalje napori moraju ulagati kako bi se osigurala adekvatnost i održivost mirovinskog sustava, te smanjio broj povlaštenih mirovina. Napori se moraju uložiti u poboljšanje zapošljavanja starijih radnika i na zaštitu starijih radnika koji su bez dohotka. Moraju se poduzeti mjere kako bi se provela sveobuhvatna zdravstvena reforma kako bi se osigurala njezina učinkovitost i održivost.

Proces monitoringa Hrvtaske u svim područjima nastavit će se i dalje, a zadnje izvješće o monitoringu Hrvatske Europska komisija će usvojiti na proljeće 2013. godine.