Fina prestala s ovrhama

Fina prestala s ovrhama
Fina je obavijestila kako je prestala s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima fizičkih osoba, njih ukupno 245.000, što je mjera pomoći uslijed pojave epidemije koronavirusa. Zastoj provedbe ovrhe na novčanim sredstvima trajat će do 17. srpnja ove godine, uz mogućnost produljenja trajanja posebnih okolnosti za dodatna tri mjeseca. 
U iznimnim slučajevima, ovrha se nastavlja
Fina tako prestaje s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na sve fizičke osobe, uključujući i obrtnike i druge koji obavljaju registriranu djelatnost, dok se ovrha iznimno nastavlja u slučaju da fizička osoba ima osnove za plaćanje radi naplate zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije), druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću (druga uzdržavanja koja se naplaćuju u rentama), tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka te u slučaju ovrhe po računu specifične namjene (npr. račun pričuve zgrade i sl.). Fina će i dalje zaprimati nove osnove za plaćanje i evidentirati ih u očevidnik prema vremenu primitka, ali po njima neće poduzimati daljnje radnje za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.