Glas Istra Trgovina, Pula – Produžen Kolektivni ugovor

Glas Istra Trgovina, Pula – Produžen Kolektivni ugovor

Zadnji kolektivni ugovor u Glasu Istre Trgovina potpisan je prije tri godine netom nakon dolaska novog vlasnika i razdvajanja društva Glas Istre  na izdavačko-novinarski i trgovački dio. Nakon pregovora i dogovora da se neka prava reduciraju na određeno vrijeme kolektivni ugovor je potpisan. Nakon petnaest mjeseci od početka primjene kolektivnog ugovora dogovoreno je povećanje plaće za velik dio zaposlenih. Prodavačima je povećana plaća za stalni dodatak od 300,00 kuna mjesečno što je u 2011. godini bilo podosta.

Ovaj dodatak zajedno sa ostalim pravima iz osnovnog kolektivnog ugovora potpisan je i ove godine sa rokom primjene od godinu dana. Ove godine vraćen je iznos za otpremnine kod redovnog odlaska u mirovinu na prijašnji koji je bio znatno viši od neoporezivog iznosa. Moramo napomenuti da su sve odredbe poštivane i primjenjivane.

Ove godine 17. lipnja potpisan je novi-stari kolektivni ugovor sa primjenom do 17. lipnja 2014. godine. Potpisali su ga predsjednik Sindikata grafičara Stjepan Kolarić i direktor društva Glas Istre Trgovina Radisav Đurović uz obostrano iskazano zadovoljstvo.