Gradska tiskara Osijek – Radnici zainteresirani za svoja prava

Gradska tiskara Osijek – Radnici zainteresirani za svoja prava
U srpnju ove godine održan je sastanak predstavnika Sindikata grafičara i medija i radnika Gradske tiskare Osijek. Imajući u vidu smanjene rezultate poslovanja uslijed pandemije koronavirusa, radnici su se opravdano počeli brinuti za sigurnosti svojih radnih mjesta i svojih prava. Na sastanku su sudjelovali gotovi svi radnici Gradske tiskare Osijek. Pitanja su bila najviše o razlozima pod kojima im poslodavac može otkazati ugovor o radu, zatim o njihovim pravima kada im poslodavac naredi obavljanje drugih poslova za koje nemaju sklopljen ugovor o radu, o pravima za vrijeme nezaposlenosti. Nekoliko radnika ispunjava uvjete za prijevremenu mirovinu te ih je zanimalo može li ih poslodavac „prisiliti“ na odlazak u mirovinu. Poučeni su da ne može, da je odlazak u prijevremenu mirovinu pravo radnika, ali ne i obveza. 
Gradska tiskara Osijek je suočena s gubicima uslijed pandemije, te su radnici jedno vrijeme radili smanjenim intenzitetom, a neki od kuće, gdje je to bilo moguće. Radnici su koristili stari godišnji odmor i veliki dio novog godišnjeg odmora. Oni radnici koji su imali manje posla na svojim radnim mjestima pomagali su onima kod kojih je opseg posla bio pojačan. 
Poslodavac je tri mjeseca bio korisnik potpora za očuvanje gospodarstva, a sada koristi mjeru skraćenog radnog vremena.