Hanza Media u koronakrizi – I u teškim vremenima dijalog

Hanza Media u koronakrizi – I u teškim vremenima dijalog
Još početkom ožujka svatko od nas je imao neki svoj veliki plan za ovu godinu, o proslavi rođendana, o zajedničkim druženjima s dragim ljudima, o preuređenju stana, o ljetu koje dolazi, plan o novom poslovnom uspjehu, o postizanju nekog novog cilja, ostvarenje dugo sanjanog sna…., a onda, preko noći, odjednom, uslijedilo je zaustavljanje svega. 
U našoj tvrtki 16. ožujka 2020. godine velika većina nas je upućena na rad od doma, u državi je doslovce sve stalo. Zatvorili su se kafići, hoteli, kazališta, kina, frizeri, modni saloni, sportske dvorane, dječja igrališta, trgovine (osim onih s prehrambenim proizvodima), sve je stalo u jednom trenu. Masovno su se otkazivale pretplate na novine i časopise, prestalo se promovirati i oglašavati preko tiskanih medija, bilo nam je jasno da nastala situacija ne nosi ništa dobro.
Prvi val smanjenja
Uslijedio je prvi dopis Poslodavca Radničkom vijeću: “Zbog novonastalih izvanrednih okolnosti epidemijskog i pandemijskog širenja bolesti uzrokovane virusom Corona Covid-19, te posljedica koje nastaju na poslovanja i gospodarstvo u cjelini, Poslodavac nije u mogućnosti nastaviti …”. Donesena je Odluka o opozivu Odluke o isplati prigodne nagrade u iznosu od 200 kn, te naknade troškova prijevoza na posao i s posla. Pred Radničko vijeće je stavljen veliki zadatak, svjesni situacije u kojoj se našla naša tvrtka te da je donošenje mjera nužno za opstanak cijele tvrtke. Poslodavcu smo skrenuli pozornost na to da su u ovoj novonastaloj krizi uz njega ako ne baš svi, onda velika većina radnika Hanza Medije, da svi ulažu velike napore kako bi naš proizvod u ovoj krizi opstao. Trud koji svi ulažu je nerijetko i veći nego u normalnim uvjetima rada. 
Radi svega navedenog protivili smo se odluci poslodavca, naveli smo kako smatramo da u ovom trenutku kada svi ulažemo više napora, nije primjereno potpuno brisati neka prava. Predložili smo da se mjere, budu li donesene u predloženom opsegu, donesu na rok trajanja od najviše tri mjeseca. Poslodavac je takvu Odluku i donio, na plaći koja se isplaćuje u travnju, svibnju i lipnju dodaci neće biti isplaćeni.
Drugi val smanjenja
Nekoliko dana nakon te prve odluke uslijedio je prvi sastanak s Upravom preko videolinka. Na sastanku su uz Upravu bili nazočni Radničko vijeće Hanza Medije u Zagrebu i Radničko vijeće poslovne jedinice Slobodna Dalmacija.
Uprava je prezentirala nove podatke koji su bilježili još veći pad u svim poslovnim segmentima, te je prezentirala da i uz sve mjere Vlade za očuvanje radnih mjesta i pomoći opstanku tvrtki u ovoj krizi poslodavac je primoran donijeti odluku o smanjenju bruto osnovice za obračun plaće, te da bi se ta odluka o smanjenom iznosu visine bruto osnovice u Društvu primjenjivala na plaće koje bi primili u svibnju, lipnju i srpnju. Iako je većina radnika očekivala dodatno provođenje nekih mjera uštede, ipak nije bilo očekivano da će to biti  snižavanje bruto osnovice za 30%., ovakva odluka je bila veliki šok za sve radnike.
Uslijedilo je nekoliko sastanka Uprave i Radničkog vijeća preko videolinka, no Uprava je ostala pri svojoj odluci. Oba Radnička vijeća su zajednički pripremila očitovanje u kojem su iskazali svoje protivljenje takvoj odluci. Takvo sniženje plaća nismo nikako mogli smatrati solidarnim, jer tu opet najviše stradavaju radnici s najmanjim primanjima. Radnici s malim primanjima i do sada su balansirali na rubu egzistencije. Ponovno smo naglasili da svi rade, žele raditi i bez razmišljanja daju i više nego u normalnim uvjetima rada. Naveli smo nekoliko modela ušteda koje bi svakako ublažile udar radnicima s najmanjim primanjima. Podsjetili smo poslodavca da je već na plaći u travnju odlučio smanjiti materijalna prava radnika, ukidanjem dodataka na plaću (naknade za prijevoz i prigodne nagrade od 200 kn). Uzevši to u obzir, snižavanje bruto osnovice za obračun plaće nikako se ne može smatrati smanjenjem materijalnih prava za 30%. Za najniže plaće to je smanjenje više od 40%. Stoga smo predložili da se odluka o ukidanju isplate navedenih dodataka na plaću stavi izvan snage, te niz mjera kojima bi se postigle uštede, a istovremeno se osnovica za obračun plaće ne bi umanjivala za 30%.
Protivljenje predstavnika radnika i kompromis
No, poslodavac je ostao pri svojoj odluci. Nakon očitovanja Radničkih vijeća uslijedile su pisane reakcije Redakcijskog vijeća i ogranka HND-a Jutarnjeg lista, Redakcijskog vijeća Slobodne Dalmacije, Sindikata novinara Slobodne Dalmacije, Sindikata novinara Glorije, te zajednički dopis Sindikata grafičara i medija, na ime podružnice Hanza Media u Zagrebu i podružnice Slobodna Dalmacija.
Uslijedili su sastanci preko videolinka oba Radnička vijeća, zatim sastanci s Upravom, beskrajni telefonski razgovori, dogovori, pregovori. Na kraju smo oformili sindikalni tim za pregovore Sindikata novinara i Sindikata grafičara i medija, uz odabrane sindikalne povjerenike u tim smo uključili predsjednike oba sindikata. Održan je sastanak s Upravom uživo, u dva dijela. Na prvom dijelu sastanka smo pregovarali o ublažavanju donesenih mjera, smanjenju bruto osnovice i neisplati dodataka za prijevoz i neoporezive naknade. Zauzeli smo čvrsti stav da nam je potpuno neprihvatljivo provođenje dvostrukih mjera uštede koje u konačnici pogađaju najviše radnike s malim i srednjim plaćama. Kad se smanjenju bruto osnovice za 30%, pribroji neisplata dodataka, konačni postotak umanjenja za manje i srednje plaće ide do dodatnih 10%, dok na velikim plaćama on možda nije niti 2%. Istaknuli smo da je sindikatima donošenje ovakvih skupnih mjera potpuno neprihvatljivo. Upravi smo uputili zahtjev da još jednom razmotri donesene mjere i prije isplate iduće plaće odustane od jedne vrste smanjenja. Uprava je saslušala sve naše argumente, te smo dogovorili, prije isplate plaće u svibnju, sastanak na kojem ćemo nastaviti pregovarati oko cijele situacije. Zapravo, Uprava je zatražila odgodu konačne odluke za tjedan dana, u nadi da će tržište pozitivno reagirati na ublažavanje mjera zaštite od koronavirusa, koje su tada stupale na snagu. 
Netom prije isplate plaće u svibnju Uprava i Sindikalni tim za pregovore (bez predsjednika oba Sindikata) su ponovno održali sastanak. Uprava nam je iznijela svoju odluku o opozivu Odluke o neisplati dodataka, odnosno kako će naknada troškova prijevoza i tzv. prigodna nagrada (od 200 kn mjesečno) biti isplaćene uz plaću u svibnju u punom iznosu kako je bilo i prije nego što su nastupile izvanredne okolnosti izazvane pandemijom koronavirusa. Takva odluka je ipak barem malo ublažila financijski udar koji je uslijedio snižavanjem bruto osnovice, no očekujemo da će poslodavac čim prije vratiti i raniji iznos bruto osnovice za obračun plaće. 
Iako smo na tom zadnjem sastanku čuli da rezultati poslovanja to još ne dopuštaju, odluke će se donositi ovisno o situaciji na tržištu i pozitivnim učincima ublažavanja mjera zaštite od koronavirusa. 
Prema nekim saznanjima mnogi poslodavci u uvjetima u kojima se svi danas nalazimo nemaju praksu niti pokušati komunicirati s predstavnicima svojih radnika, što kod nas definitivno nije slučaj, dapače, komuniciramo puno i stalno, trudeći se doći do rješenja. Koliko je to dobro ili loše neka svatko sam procijeni.