HRT – Tribina o kolektivnom pregovaranju

HRT – Tribina o kolektivnom pregovaranju
U organizaciji dva reprezentativna sindikata na Hrvatskoj radioteleviziji, odnosno Samostalnog sindikata radnika HRT-a i HURS-a – Sindikata tehnike HRT-a, za radnike na HRT-u održana je javna tribina kojoj je cilj bio informirati radnike o tijeku kolektivnih pregovora na HRT-u te o budućim aktivnostima sindikata u cilju osiguravanja novog kolektivnog ugovora za radnike HRT-a.
Bez odgovora poslodavca!
Naime, unatoč činjenici da su sindikati do danas poslodavcu uputili dvije inicijative za kolektivnim pregovaranjem za sklapanje novog kolektivnog ugovora, od kojih je zadnja poslodavcu upućena još 26. travnja 2017. godine, sindikati do danas od poslodavca nisu dobili nikakav odgovor o početku kolektivnih pregovora. Stoga su sindikati iskoristili priliku informirati radnike o aktivnostima koje planiraju poduzeti ako se poslodavac nastavi oglušivati na zahtjeve sindikata za početkom kolektivnih pregovora.
Iako odaziv radnika navedenoj tribini nije bio zadovoljavajući, radnici koji su se tribini odazvali, ukazali su sindikatima na brojne probleme s kojima se susreću u svom radu i radu svojih kolega, a koji su uvelike uzrokovani nekim odredbama važećeg kolektivnog ugovora koje bi bilo potrebno dodatno pojasniti u budućim pregovorima. Ujedno su ukazali na problem kako ni oni niti njihovi rukovoditelji nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s pravima i obvezama koja su propisana važećim kolektivnim ugovorom, te su ukazali na neodgovarajuću primjenu pojedinih odredbi kolektivnog ugovora od njihovih rukovoditelja koje se različito primjenjuju u pojedinim organizacijskim jedinicama.
Brojni problemi i brojna pitanja radnika
Predstavnici sindikata odgovarali su na brojna pitanja radnika te su ih uputili o mogućim postupanjima prilikom pojave određenog problema u njihovoj radnoj sredini. Radnicima je ujedno skrenuta pažnja na potrebu redovitog održavanja takvih i sličnih sastanaka na kojima bi imali priliku predstavnicima sindikata bez straha iznijeti svoje probleme, a sindikati bi imali priliku što veći broj radnika informirati o stanju stvari u kolektivnim pregovorima te čuti njihova razmišljanja o pojedinim prijedlozima poslodavca. S obzirom na to da je održana javna tribina potvrdila činjenicu kako je iznimno korisno, kako za radnike tako i za sindikate, održavati redovitu obostranu komunikaciju, za očekivati je da će se na sljedeći sastanak odazvati mnogo veći broj radnica i radnika.