Hrvatska radiotelevizija – Upravi se ne sviđa pregovarački odbor sindikata!?

Hrvatska radiotelevizija – Upravi se ne sviđa pregovarački odbor sindikata!?

U Hrvatskoj radioteleviziji djeluje nekoliko Sindikata, a prema utvrđenoj reprezentativnosti pravo na pregovore imaju dva sindikata. Samostalni sindikat radnika HRT-a s kojim Sindikat grafičara surađuje i ima dobre odnose i Sindikat tehnike HRT-a. Budući da je kolektivni ugovor na razini HRT-a potpisan na dvije godine i valjanost mu istječe krajem ožujka, sindikati su prihvatili inicijativu poslodavca za produženje kolektivnog ugovora. Sindikati su počeli s izradom prijedloga novog kolektivnog ugovora. Pri tome su dva reprezentativna sindikata konzultirali ostale sindikate koji djeluju u HRT- u i razmatrali i uvažili i njihove prijedloge za izmjene i dopune. Obavijestili su upravu o sastavu zajedničkog pregovaračkog odbora, a na sastanku s upravom predali tekst prijedloga kolektivnog ugovora i prijedlog protokola o pregovorima.

Na sastanku s pregovaračkim odborom poslodavca, uprava postavlja pitanje zakonitosti imenovanja pregovaračkog odbora sindikata, što su članovi sindikalnog odbora smatrali netočnim i odbili takva razmišljanja. Biranje pregovaračkog odbora sindikata od poslodavca ipak nije stvar uprave. Dogovor je da poslodavac pošalje pismeno očitovanje na koje će sindikati odgovoriti. Očitovanja su razmijenjena, no pomak nije učinjen. Poslodavac ne želi sedmočlani pregovarački odbor u kojem su i vanjski suradnici angažirani od sindikata, već u pregovorima želi samo po jednog predstavnika sindikata.

Ova formalna i za pregovore nevažna pitanja, gurnula su ih u drugi plan tako da se očekivani početak pregovora pomaknuo, istakao je predsjednik Samostalnog sindikata radnika HRT-a Željko Lazić.