Hrvatska s najviše sudaca u Europi

Hrvatska s najviše sudaca u Europi
Europska komisija objavila je redovito izvješće o stanju pravosuđa u Europskoj uniji. U njemu su prezentirani pokazatelji neovisnosti, kvalitete i učinkovitosti pravosudnih sustava država članica. Cilj ovih podataka je pomoći nadležnim tijelima da povećaju djelotvornost svojih pravosudnih sustava, a kako proizlazi iz analize, Hrvatskoj bi ta pomoć itekako trebala.
Naime, prema podacima do kojih je došla Europska komisija, Hrvatska je u ovom trenutku na prvom mjestu po broju sudaca na sto tisuća stanovnika. Još prije dvije godine bili smo na drugom mjestu, iza Slovenije, no sada smo prvaci Europe u tome. Evo i tablice koja to potvrđuje:
Nisu svi ti suci baš vrijedni
Očekivalo bi se da toliki broj sudaca znači i učinkovitost sudskog sustava, međutim, to u Hrvatskoj nije slučaj. Po efikasnosti smo, kako se i vidi iz tablice, pri dnu liste europskih zemalja. Europska komisija objavila je podatak o broju slučajeva koji na sudovima čekaju da budu riješeni, te se prema njima već nekoliko godina nalazimo na začelju. Gotovo osam slučajeva na sto stanovnika zapelo je tijekom 2016. godine na prvostupanjskim sudovima, proizlazi iz tablice.
Ni eura nismo uzeli za sudski ICT
Uz Hrvatsku još samo Malta tijekom prošle godine nije iz europskih fondova povukla sredstva za informatizaciju sudstva. Zato ne čudi ni podatak da se u Hrvatskoj tužbe još uvijek ne mogu uputiti elektronskim putem, niti da smo na posljednjem mjestu u mogućnosti dobivanja informacija o nekom sudskom slučaju on-line. Prema ukupnom ulaganju u pravosuđe, također smo pri europskom dnu. To ulaganje, kako proizlazi iz objavljenih rezultata, lani je iznosilo 0,45 posto ukupnog BDP-a.
Takve brojke dovode do iznimnog nezadovoljstva građana stanjem u pravosuđu. U ovom istraživanju građane se pitalo što misle o neovisnosti sudova i sudaca. I prema tim rezultatima završili smo na posljednjem mjestu u EU.
Što građani misle o sudovima i sucima? Iz tablice je vidljivo da najviše Hrvata o neovisnosti pravosudnog sustava ima vrlo loše i relativno loše mišljenje.
Ni sami suci ne vjeruju da su neovisni. Zanimljivo je da ni hrvatski suci nemaju baš dobro mišljenje o vlastitoj neovisnosti. I prema njihovim stavovima smo gotovo na samom začelju liste zemalja EU. Dakle, ni suci u Hrvatskoj nisu baš uvjereni u vlastitu neovisnost.
Hoće li ovi potaknuti reformu pravosuđa? Ovogodišnji pregled stanja u području pravosuđa izlazi u vrijeme kada je pitanje vladavine prava visoko na popisu prioriteta EU. Bez vladavine prava, demokracije, građanskih prava i dobrog financijskog upravljanja, sredstva EU možda se neće iskoristiti na pravi način. Vladavine prava nema bez visokih europskih standarda pravosudne neovisnosti.