Indeks socijalne pravde – Hrvatska je na dnu kada je riječ o pristupu tržištu rada

Indeks socijalne pravde – Hrvatska je na dnu kada je riječ o pristupu tržištu rada
U okolnostima ekonomske i financijske krize, indeks socijalne pravednosti u zemljama OECD-a i EU se u prosjeku značajno pogoršao, zaključak je studije koju je za EU izradila Zaklada Bertelsmann.
Riječ je o Indeksu kojim se promatrane zemlje ocjenjuju u 6 promatranih područja, a to su: prevencija siromaštva, jednakopravno obrazovanje, pristup tržištu rada, socijalna inkluzija i nediskriminacija, međugeneracijska solidarnost i zdravlje. Od 41 promatrane zemlje u kojima se mjerio Indeks socijalne pravednosti, Hrvatska je ocijenjena kao deveta najlošija zemlja.
Hrvatska je najlošije rangirana u području pristupa tržištu rada (34. mjesto) te u području zdravlja (32. mjesto). Najbolji rejting u usporedbi s ostalim zemljama, njih 41, Hrvatska ima u području obrazovanja (17. mjesto). Hrvatska se ujedno našla na dnu ljestvice (38. mjesto) kada je riječ o stopi zaposlenosti starijih osoba, a uz Mađarsku, Grčku, Latviju i Rumunjsku je svrstana na dno ljestvice kada je riječ o održivim međugeneracijskim politikama u mirovinskom sustavu. Ujedno se u studiji ocjenjuje da je u Hrvatskoj izražen problem diskriminacije na tržištu rada te da su usluge dječje skrbi u vrtićima i financijske potpore roditeljima izrazito slabe. Ujedno se ističe da čak u 62% slučajeva radnici ističu da im radno vrijeme nije usklađeno s obiteljskim obvezama.