Ispravljena nepravda prema nezaposlenim ženama

Ispravljena nepravda prema nezaposlenim ženama

Još prije godinu dana sindikati su upozorili Vladu RH na postojeću “rupu u zakonu”, kojm su bile oštećene nezaposlene osobe koje zbog produžavanja uvjeta za stjecanje prava na prijevremenu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu za razdoblje od dana navršavanja uvjeta dobi za stjecanje prava na mirovinu do dana ispunjenja uvjeta za stjecanje prava na mirovinu prema izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju.

Izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je na snazi od ožujka ove godine ispravljena je spomenuta nepravda prema navedenoj kategoriji nezaposlenih žena. Tako će se nezaposlenim osobama (ženama) koje su ostvarile pravo na novčanu naknadu do zaposlenja odnosno dok ne nastupi neka od okolnosti propisana zakonom za prestanak prava na novčanu naknadu, prema odredbama novog Zakona produžiti pravo na novčanu naknadu do ispunjenja uvjeta godina starosti za stjecanje prava na starosnu mirovinu, prema odredbi članka 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 121/2010), odnosno prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbi članka 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, ako ispunjavaju uvjet ostvarenog mirovinskog staža.

Prema podacima Zavoda ukupan broj žena kojima će prestati pravo na novčanu naknadu stoga što im se odgodilo vrijeme za ostvarivanje prava na starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu iznosi 2.382. Međutim, to pravo neće imati osobe koje su u međuvremenu ostvarile pravo na mirovinu, a nisu za sporno razdoblje primile novčanu naknadu.

Međutim, nezaposlena žena kojoj je do stupanja na snagu ovoga Zakona isteklo utvrđeno pravo na novčanu naknadu, da bi ostvarila pravo na novčanu naknadu mora podnijeti zahtjev za produženje prava na novčanu naknadu u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu novoga Zakona, pod uvjetom da do tada nije ispunila uvjete za mirovinu propisane člancima 26. i 27. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju.