Istragrafika, Kanfanar – Počinju novi pregovori

Istragrafika, Kanfanar – Počinju novi pregovori

U prostorijama Istragrafike u Kanfanaru održan je prvi sastanak pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca. Sastanak je imao svrhu upoznavanja pregovarača, dogovora oko sistema rada, vođenja zapisnika, učestalosti sastanaka. Prijedlog kolektivnog ugovora  uručen je sindikatu a dogovor je da se očitovanje sa primjedbama i prijedlozima na prijedlog dostavi pismeno kako bi se na slijedećem sastanku raspravilo i dogovorilo što više materije. Obje strane složile su se i imaju interes da se pregovori završe u što kraćem periodu.

Svaki pregovarački odbor ima pet članova. Pregovarački odbor sindikata čine; Denis Brajnović, Korado Filipić, Dragoslav Radetić, Darije Hanzalek i Boris Šifter. Poslodavac je donio odluku da njegov odbor čine; Ivan Perković, Boris Hrvatin, Roberto Škopac, Gordana Hadžiabdić i Erika Zgrablić.