Istragrafika, Kanfanar – Pregovori još uvijek traju

Istragrafika, Kanfanar – Pregovori još uvijek traju

U Istragrafici u Kanfanaru održano je nekoliko sastanaka pregovaračkih odbora sindikata i poslodavca. Prijedlog kolektivnog ugovora koji je bio uručen  sindikatu još u studenom 2012. godine prodiskutiran je i većina odredaba je usklađena i dogovorena. Nažalost interes i želje obiju strana da se pregovori završe u što kraćem periodu nije se ispunilo.

Pregovarački odbor sindikata nije se složio sa prijedlogom poslodavca o smanjenju iznosa regresa, dali su protuprijedlog jer smatraju da dobri rezultati, ostvarenje dobiti i uspješno poslovanje društva daju prostora za zadržavanje dosadašnjih prava. Odbor poslodavca trebao se očitovati u roku desetak dana, međutim odgovor se još uvijek čeka.

Nadamo se da će do dogovora doći jer provođenje određenih sindikalnih akcija nije u interesu niti jedne strane u pregovorima.