Izumi i tehnička unapređenja radnika

Izumi i tehnička unapređenja radnika

 Izumi radnika

Izum je sasvim novo rješenje određenog tehničkog, tehnološkog ili sličnog problema ili postupka, koje ne mora ili još i nije registrirano u svjetskoj patentnoj bazi podataka ili u registru patentnih prijava Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Dakle, izum mora biti neko inovativno rješenje. Imajući u vidu da radnik radi za poslodavca, koristi njegova sredstva rada, radnik je dužan obavijestiti poslodavca o svom izumu ostvarenom na radu ili u vezi s radom. Izum pripada poslodavcu, a radnik ima pravo na nagradu utvrđenu kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom. Ako nagrada nije utvrđena na navedene načine, sud će odrediti primjerenu nagradu, vodeći računa o komercijalnoj iskoristivosti izuma.

O svojem izumu, koji nije ostvaren na radu ili u vezi s radom, ako je izum u vezi s djelatnosti poslodavca, radnik je dužan obavijestiti poslodavca te mu pisano ponuditi ustupanje prava u vezi s tim izumom. Poslodavac je dužan u roku od mjesec dana očitovati se o toj ponudi.

O naknadi za izume, poslodavac se dužan savjetovati s radničkim vijećem.

Tehničko unapređenje radnika

Tehničko unapređenje podrazumijeva primjenu novih postupaka u proizvodnim procesima koji rezultiraju ubrzanjem procesa, poboljšanjem kvalitete i novim koristima. Ako poslodavac prihvati primijeniti tehničko unapređenje koje je predložio radnik, dužan mu je isplatiti nagradu utvrđenu kolektivnim ugovorom, ugovorom o radu ili posebnim ugovorom, odnosno sud će odrediti primjerenu nagradu ako nije utvrđena navedenim aktima. O naknadi za tehnička unapređenja, poslodavac se dužan savjetovati s radničkim vijećem.