Keš na kioscima Tiska

Keš na kioscima Tiska

Uvođenje usluga podizanja gotovog novca na kioscima Tiska i u trgovine Konzuma otvorilo je pitanje sigurnosti prodavača koji će preuzeti u svoje ruke ulogu bankomata. Građani će moći podići do tri tisuće kuna, a iz Tiska nas uvjeravaju kako prodavači neće baratati s više gotovine nego inače jer će novac izdavati iz redovitog utrška.

Sigurnosne mjere?

Sigurnosne mjere propisane su Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima. U tom su zakonu navedene tri kategorije novčarskih institucija i za svaku od tih kategorija određene su minimalne mjere zaštite. U prvu kategoriju spadaju: Hrvatska narodna banka, poslovnice FINA-e, banke, štedionice, poštanski uredi Hrvatskih pošta, u drugu mjenjačnice, poslovnice Hrvatske lutrije, kladionice, štedno-kreditne zadruge, automat-klubovi, a u treću bankomati.

Treba li mijenjati zakon?

U koju kategoriju spadaju prodajna mjesta Tiska, jer su sve institucije koje barataju gotovim novcem spomenute u Zakonu?  Spadaju li nove usluge u treću kategoriju – bankomati? Minimalne mjere zaštite za bankomate su neprekidan nadzor komunikacijske veze bankomata s dojavnim centrom i instalirani alarm otvorenih vrata trezorskog dijela bankomata. Postavlja se pitanje, da li zbog uvođenja ove usluge, treba mijenjati Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima?

Sigurno postoji veći rizik, iako je riječ o istoj količini keša. Pripremaju li u upravi Tiska kakvu adekvatniju zaštitu svojih prodavača i imovine – koja bi trebala uključivati protuprovalna vrata, skrivenu dojavnu tipku u slučaju pljačke, video nadzor i adekvatnu edukaciju radnika?

Dodatni poslovi prodavača

                  

Na već prije uvedeno plaćanje računa sa 2D barkodom na prodajnim mjestima uvedene su i nove usluge (Tisak paket, Cash advance) čime su prodavači dodatno opterećeni te imaju puno novih radnji u pripremi, naplati računa, razdvajanju novca ostvarenog prodajom i naplatom računa, izrada dnevnih rekapitulacija odvojeno pakiranje pologa za banku,nošenje na banku, zaprimanje i izdavanje paketa kao i  isplatu gotovine.

Otvara se puno pitanja u odnosu na nove obveze i odgovornosti prodavača: Kako nova tehnologija utječe na zdravlje i sigurnost radnika? Kada radnici taj posao obavljaju? Kako su zaštićeni kod nošenja i predaje novca u banke kao i isplatu gotovine?

Istovremeno za te dodatne poslove nema nikakve naknade i nema povećanja plaće. 

Opis poslova i aktivnosti radnog mjesta nije se mijenjao u odnosu na nove poslove koje radnici sada  odrađuju, kao i onih koje više ne rade. Radničko vijeće traži ažuriranje opisa poslova i aktivnosti prodavača sukladno radnim obavezama zbog uvedenim novih usluga te predlaže da se nađe mogućnost povećanje naknade za te  dodatne usluge koje obavljaju prodavači, tim više jer nije provedena procedura savjetovanja sa Radničkim vijećem o tim  promjenama.

Tisak ušao u biznis s paketima

Uz cigarete, novine, pića i žvakaće gume, na kioscima Tiska odsad je dostupna i nova usluga: slanje paketa. Time druga tvrtka iz koncerna Agrokor, nakon A1, ulazi na tržište paketnih usluga.

Slanje paketa funkcionira tako da pošiljatelj preda paket na najbližem kiosku te da ga primatelj preuzme na najbližem kiosku Tiska. Dostava u roku od 24 sata moguća je za sve koji predaju pakete na kioscima Tiska do 12 sati u Zagrebu, dok se na druge lokacije paketi šalju u roku do 48 sati.

Tisak paket usluga nudi dostavu paketa po, kako sami tvrde, najpovoljnijoj cijeni na tržištu, a do 31. svibnja traje promotivna akcija, za čijeg je trajanja cijena dostave paketa samo 10 kuna, u što je uključena i ambalažna kutija. Posjeduju snažnu maloprodajnu mrežu s više od 1300 nacionalno rasprostranjenih kioska na vrhunskim lokacijama, uključujući i otoke, a rade i vikendom, u prosjeku od 7 do 21 sat. Usto, Tisak posjeduje i zavidan logistički kapacitet s više od 250 vozila koja svakodnevno distribuiraju robu u sve dijelove Hrvatske.

Nije posrijedi jedina tvrtka iz Agrokorova koncerna koja se bavi distribucijom i dostavom. Premda je specijaliziran za dostavu novina, A1 direkt dostavlja i sve vrste pošiljki. Tisak paket potpuno je drukčija usluga namijenjena individualnim klijentima, korisnicima paketnih usluga. Razlikuje se po tome što se paketi predaju i preuzimaju na kioscima, čime je usluga cjenovno konkurentnija od pružatelja paketne usluge koji je dostavljaju na kućne adrese.