Ključ za uspješnu provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Ključ za uspješnu provedbu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira
U Hrvatskoj kao da je vrijeme stalo. Dok političari vode neke svoje ratove i teško se mire s činjenicom da je 1945. godina daleko iza nas, svakodnevni život radnika u posljednjih dvadesetak godina sveo se uglavnom na puko preživljavanje od ponedjeljka do petka, od prvoga do prvoga u mjesecu, od ovrhe do ovrhe. Došlo je izgleda vrijeme naplate, vrijeme triježnjenja. Ne samo da nas radi sve manje i da realno zarađujemo sve manje, nego nas iz godine u godinu ima sve manje i ako se ovako nastavi, bit će nas sve manje i manje. Poslodavci koji su, ne tako davno, s neskrivenim zadovoljstvom popratili donošenje zadnjeg Zakona o radu (samo jednog u nizu zakona koji je ispunio njihov san da radnici rade sve više, a imaju sve manje!), u čudu gledaju kako ljudi pakiraju stvari i odlaze iz Hrvatske. Tko će raditi? – pitaju se poslodavci. Koga ćemo ovršiti? – pitaju se banke i ostali koji u tom krugu još uvijek dobro zarađuju. Nastavimo li još koju godinu ovako, trajno ćemo se “osloboditi” radnika, poslodavaca, ovrha. No, šalu i sarkazam na stranu, svima je jasno da se situacija treba i mora promijeniti. Vjerujem da je osnivanje i imenovanje sektorskih vijeća, a jednog od njih sam i sama član, jedan od putova pronalaženju izlaza iz stanja u kojem smo se svi skupa našli. Stanja nepoštivanja znanja, izvrsnosti, rada, odricanja i na kraju, međusobnog nepoštivanja. Sektorsko vijeće je zamišljeno kao tijelo koje će za budućnost pripremiti smjernice za bolje povezivanje obrazovanja s tržištem rada, što bi dovelo do sigurnijeg osiguravanja posla i egzistencije ljudi u Hrvatskoj kako nam se ne bi više ponovilo stanje u kojem smo danas.
Hrvatski kvalifikacijski okvir
„Hrvatski kvalifikacijski okvir je reformski instrument kojim se uređuje cjelokupni sustav kvalifikacija na svim obrazovnim razinama u Republici Hrvatskoj kroz standarde kvalifikacija temeljene na ishodima učenja i usklađene s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.”
“Sektorska vijeća su savjetodavna i stručna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u skladu s potrebama tržišta rada unutar pojedinih sektora.” Prema Zakonu o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru i Pravilniku o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira osnovano je 25 sektorskih vijeća. U lipnju i srpnju 2017. godine imenovani su predsjednici i članovi 14, od ukupno 25 sektorskih vijeća, čije je osnivanje predviđeno u sklopu uspostave Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i preduvjet je za njegovu uspješnu primjenu. Imenovana sektorska vijeća pokrivaju sljedeće sektore:

III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija

IV. Tekstil i koža

V. Grafička tehnologija

VIII. Graditeljstvo i geodezija

XII. Zdravstvo

XIII. Osobne i druge usluge

XIV. Umjetnost

XV. Matematika, fizika, geografija, geofizika, kemija i biologija

XVI. Temeljne tehničke znanosti

XVII. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

XVIII. Informacije i komunikacije

XX. Psihologija, edukacijska rehabilitacija, logopedija i socijalne djelatnosti

XXII. Filozofija, teologija i religijske znanosti

XXIV. Sigurnost i obrana.
Sektorsko vijeće V. Grafička tehnologija 
Za predsjednika i članove petog sektorskog vijeća grafičke tehnologije imenovani su:
1.
Prof. dr. sc. Diana Milčić, predstavnica obrazovne ustanove, predsjednica Sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija
2.
Ivan Crnogaj, predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
3.
Tamara Hudolin, predstavnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
4.
Nenad Martinovski, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
5.
Izv. prof. dr. sc. Valentina Kirinčić, predstavnica obrazovne ustanove
6.
Mirko Jurko, predstavnik obrazovne ustanove
7.
Ante Tomaš, predstavnik poslodavca
8.
Mr. sc. Blaž Sviličić, predstavnik poslodavca
9.
Doc. dr. sc. Ivana Žiljak Stanimirović, predstavnica sindikata obrazovnog sektora
10.
Štefica Sirutka, predstavnica strukovne udruge
11.
Ana-Marija Presečan, predstavnica sindikata gospodarskog sektora
Osnovna zadaća sektorskih vijeća jest vrednovanje prijedloga skupova ishoda učenja, standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, odnosno zahtjeva za njihov upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira. Sa standardima koji budu upisani u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira usklađivat će se obrazovni i studijski programi. Stoga, sektorska vijeća imaju važnu ulogu u reformi obrazovnog sustava. Imenovanje sektorskih vijeća je dio procesa ostvarivanja ciljeva predviđenih Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, koji uključuju provedbu kurikularne reforme strukovnog obrazovanja uz primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira, unapređenje kvalitete visokog obrazovanja u skladu s europskim standardima osiguravanja i unapređenja kvalitete te unapređenje obrazovne ponude za odrasle osobe – prekvalifikacijama, stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem – kako bi odrasli polaznici imali bolju perspektivu na tržištu rada. Njihovim osnivanjem i imenovanjem ostvaruje se značajan napredak u uspostavi Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, uspostavi sustava vanjskog vrednovanja obrazovanja, kao i povezivanja obrazovanja s tržištem rada.
Konferencija u povodu osnivanja 14. sektorskih vijeća
U srpnju 2017. godine, na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je dvodnevna konferencija u povodu osnivanja 14 sektorskih vijeća. Na otvorenju konferencije sudjelovala je i ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak te u svom govoru istaknula:
“Moj zadatak i moj cilj jest staviti obrazovanje, znanost i tehnologiju ispred ideoloških rovova svih boja, a povezivanje tržišta rada i obrazovanja bit će jedan od mojih ključnih prioriteta u mandatu. Profesore, roditelje, učenike i studente ne zanimaju rovovske bitke lijevih i desnih, već konkretna rješenja i rezultati kako osigurati bolju školu, kako osigurati posao i kako zaustaviti iseljavanje mladih. Ta goruća pitanja rješavaju se upravo ovakvim projektima, a ne političkim prepucavanjima za koja više nemamo vremena“.Ukupno 150 sudionika konferencije sačinjavali su cijenjeni članovi akademske zajednice, predstavnici poslodavaca i strukovnih udruženja, nadležnih ministarstava i agencija te sindikata.
Na konferenciji je istaknuto da su sektorska vijeća stručna i savjetodavna tijela koja skrbe o razvoju ljudskih potencijala u sklopu pojedinih sektora. U vijećima su okupljeni sektorski stručnjaci koji predstavljaju obrazovni i gospodarski sektor kako bi se lakše razumjele sadašnje i buduće potrebe tržišta rada, koje su temelj za unapređenje obrazovnog sustava u Hrvatskoj. Osnivanjem sektorskih vijeća uvodi se vanjsko vrednovanje sustava obrazovanja na svim razinama, a politike obrazovanja i zapošljavanja koje donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje i ministarstvo nadležno za rad mogu se sustavno oslanjati na stručna mišljenja i preporuke iz sektora.
Uspostavljena sektorska vijeća preduvjet su za primjenu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, alata razvijenoga kao uporište za reforme u hrvatskom obrazovanju. Razvojem Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira stvorena je prilika da se obrazovanje u Hrvatskoj sustavnije usmjeri prema znanju i vještinama koja će učenicima i studentima doista koristiti nakon izlaska iz obrazovnoga sustava. Hrvatski kvalifikacijski okvir otvara vrata priznavanju svih oblika učenja jer daje važnost onome što osoba zna bez obzira na koji je način stekla znanje.
Konstituirajuća sjednica sektorskog vijeća V. Grafička tehnologija 
Konstituirajuća sjednica sektorskog vijeća grafičke tehnologije održana je 20. rujna 2017. godine u Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Uvodnu riječ održale su Elisabetta Fortunato, voditeljica Odjela za Hrvatski kvalifikacijski okvir, Ministarstva znanosti i obrazovanja i prof. dr. sc. Diana Milčić, predsjednica Sektorskog vijeća V. Elisabetta Fortunato ponovno je istaknula važnost sektorskih vijeća kao tijela čija je temeljna zadaća, prema Zakonu o Hrvatskom klasifikacijskom okviru, vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija koji će, nakon što budu pozitivno vrednovani i upisani u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, biti uporište za izradu i vrednovanje obrazovnih i studijskih programa na svim razinama. Istaknula je edukaciju sektorskih vijeća, koja je preduvjet za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, a koju Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava. Predstavljeni su rezultati rada strukovnog Sektorskog vijeća za grafičku tehnologiju i audiovizualnu tehnologiju. Predstavnica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih Tamara Hudolin, koja je bila i članica strukovnog Sektorskog vijeća za grafičku tehnologiju i audiovizualnu tehnologiju, predstavila je način rada i ključne rezultate rada strukovnih sektorskih vijeća, pri čemu je između ostalog istaknula 32 vrednovana i usvojena prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma, od kojih su u sektoru grafičke tehnologije i audiovizualne tehnologije Medijski tehničar i Web-dizajner. Slijedom promjena u propisima za standarde zanimanja i standarde kvalifikacija više nije nadležna Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, već Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (standardi zanimanja) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (standardi kvalifikacija). U okviru provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira razvijene su nove metodologije izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira mogu ući samo standardi koji su s njima usklađeni. Da bi standardi, koje je izradila Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ušli u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, trebaju biti revidirani u skladu s novim metodologijama. Budući da je njihova revizija u planu, očekuje se da će upravo ti prijedlozi standarda biti prvi koje će vrednovati sektorsko vijeće V.
Predstavljen je Okvirni plan rada i plan edukacije sektorskih vijeća u 2017. godini, koji je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a služi kao polazište za provedbu aktivnosti svih sektorskih vijeća u 2017. godini. Također je predstavljen i Poslovnik sektorskih vijeća.
S obzirom na to da je jedna od uloga sektorskih vijeća prema Zakonu o HKO-u da ministarstvu nadležnom za rad daju preporuke za promjene u Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja (NKZ-u) predstavljen je i pojedinačni popis zanimanja iz NKZ-a iz 1998. godine te uputa sektorskom vijeću za izradu preporuke za promjene i unapređenja u NKZ-u. Prve edukativne radionice najavljene su već za listopad i studeni 2017. godine.