Lana Karlovac – 10% veće plaće

Lana Karlovac – 10% veće plaće
Dana 26. ožujka 2019. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske sklopio je s poslodavcem Lana – Karlovačka tiskara d.d. Karlovac novi Kolektivni ugovor na razdoblje od godine dana.
Navedenim Kolektivnim ugovorom radnicima je povećana plaća za 10%. Dakle, prema novom Kolektivnom ugovoru najniža osnovna plaća za najjednostavnije poslove i radne zadatke radnog mjesta s koeficijentom složenosti 1,00 iznosi 4.150,00 kn bruto (u ranijem Kolektivnom ugovoru je iznosila 3.810,00 kn bruto), a sastoji se od obračunske osnovice 3.700,00 kn koja se množi s koeficijentom složenosti i stalnog dodatka od 450,00 kn. I dalje je zadržana odredba da se radnim mjestima s koeficijentom složenosti od 1,00 do zaključno 1,04 umjesto stalnog dodatka od 450,00 kn određuje stalni dodatak u iznosu od 900,00 kn. 
Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pozdravlja politiku poslodavca koji je, svjestan činjenice da su radnici temelj svakog poslovnog pothvata, radnicima povećao plaću iako je u proteklom razdoblju značajna sredstva uložio u nove investicije te ga navedena financijska izdvajanja nisu spriječila da dodatno uloži u poboljšanje materijalnih prava radnika. Ujedno treba pohvaliti i politiku novog zapošljavanja kod poslodavca, što potvrđuju i brojke o povećanju broja radnika za 7,7% u odnosu na proteklo razdoblje. 
S obzirom na to da je poslodavac ukazao na problem visoke stope bolovanja, koja je viša u odnosu na prosjek u RH, Sindikat i poslodavac su se dogovorili da će u narednom razdoblju razgovarati o uzrocima i mogućim modalitetima rješavanja navedenog problema. 
Sklapanje novog Kolektivnog ugovora kojim je radnicima povećana plaća ukazuje na kontinuiranu zdravu i konstruktivnu suradnju s poslodavcem Lana – Karlovačka tiskara na dobrobit i radnika i poslodavca.