LANA – Karlovačka tiskara – Kad bi svi…

LANA – Karlovačka tiskara – Kad bi svi…
Kolektivni ugovor u LANI – Karlovačkoj tiskari potpisujemo već sedamnaesti put i od tada ga redovno svake godine produžujemo. Ove godine ugovor je potpisan 21. ožujka i vrijedit će sljedećih dvanaest mjeseci počevši od 1. travnja ove godine pa do kraja ožujka 2018. godine. Novi kolektivni ugovor potpisali su predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i Nikola Hanžel predsjednik uprave Lane – Karlovačke tiskare. 
Stalne investicije preduvjet za rast i napredak
Tiskara je i prošle godine ostvarila vrlo dobre rezultate i svi pokazatelji su u porastu. Ukupni prihod je 2016. godine veći u odnosu na 2015. godinu, a i dobit je značajno porasla. Investicije su i dalje milijunske i ulaganja su bila usmjerena uglavnom u strojeve i građevne objekte jer, prema riječima direktora Hanžela, to je nužno za uspješan rad i napredak tiskare. Najveći dio proizvodnog asortimana je kartonska ambalaža za farmaceutsku i prehrambenu industriju te upute za farmaceutsku industriju te ambalaža za prehrambenu industriju. 
Iznadprosječna plaća
Poslodavac redovito isplaćuje plaće, a prema različitim ostalim osnovama isplatio je više od ugovorene mase. 2016. godine radnici su 50% svoje plaće dobili kao 13. plaću, a mogućnost isplate neoporezivih iznosa iskorištena je i premašena. Prosjek plaće je premašio prosjek Hrvatske i daleko je veći od karlovačkog prosjeka. 
Osiguran i topli obrok
Ove godine ugovorili smo kroz Kolektivni ugovor da će se osobna primanja povećati s osnove dobivanja toplog obroka. Naime, topli obrok ima karakter plaće u naravi, a pravo na njega imaju svi radnici prisutni na radu. Visina plaće u naravi po danu iznosi 30,00 kuna neto. Sukladno toj odluci dosadašnji prostor trpezarije prilagođen je i preuređen za konzumaciju toplih obroka koji će time pridonijeti boljoj kvaliteti života radnika.
Pri potpisivanju kolektivnog ugovora istaknuta je vrlo dobra suradnja poslodavca i sindikata i nada za nastavak tradicije ugovaranja prava i obveza.