Mirovine će rasti svega 17,5 kuna

Mirovine će rasti svega 17,5 kuna
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje donijelo je odluku o novoj aktualnoj vrijednosti mirovine koja vrijedi retroaktivno od 1. siječnja ove godine te iznosi 68,45 kuna, što je 0,7 posto više nego dosad. Vrijednost mirovine po godini staža iznosila je 67,97 kuna, pa je sada povećana za 0,48 kuna. 
Prosječan umirovljenik ovim će usklađivanjem profitirati za 17,5 kuna. Njegova je mirovina 2.506 kuna, no kako većina umirovljenika prima manje od toga, oni će dobiti još manju povišicu, nedostatnu za kupnju kruha i mlijeka. Primjerice, na prosječnu najnižu mirovinu od 1.675 kuna povećanje je 11 kuna, koliko će dobiti četvrtina hrvatskih umirovljenika. Na oko 330.000 obiteljskih i invalidskih mirovina zajedno, koje u prosjeku iznose oko 2.500 kuna, povećanje je 14 kuna. 
Mirovine isplaćene prema novoj aktualnoj vrijednosti bit će isplaćene u travnju, s mirovinom za ožujak, zajedno s razlikom za siječanj i veljaču. 
Najniža braniteljska mirovina 2.558 kuna
Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža iznosi sada 68,45 kuna. Donesena je i odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2020. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 1.567,90 kuna te odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2020. koji iznosi 0,75 kuna. 
Najniža mirovina hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata određuje se u svoti od 2.558,25 kuna mjesečno i povećava se za 0,015% od utvrđene osnovice, odnosno za 0,49 kuna za svaki dan sudjelovanja hrvatskog branitelja u Domovinskom ratu.