Model pakiranja – U rujnu nova izborna skupština

Model pakiranja – U rujnu nova izborna skupština
U podružnici Model pakiranja 9. srpnja 2019. zakazana je izvještajno-izborna skupština, no zbog nedovoljnog odaziva članova ona nije održana. Imajući u vidu predstojeće razdoblje godišnjih odmora, skupština se namjerava ponoviti početkom rujna 2019. g.
Izborna skupština članovima daje mogućnost da rasprave rad prethodnog mandatnog razdoblja svojih izabranih predstavnika, da rasprave aktualne probleme, te u konačnici imaju priliku izabrati sadašnje, a i nove sindikalne povjerenike. 
Stoga pozivamo članove da rasprave tko su osobe koje žele za sindikalne povjerenike, te da o tome izvijeste sadašnjeg sindikalnog povjerenika ili direktno Sindikat grafičara na broj telefona 01/4501470 ili e-mail: sindikat-graficara@zg.t-com.hr.