Model Pakiranja, Zagreb – Potpisan kolektivni ugovor i aneks

Model Pakiranja, Zagreb – Potpisan kolektivni ugovor i aneks


Nakon dugih pregovora dogovoren i potpisan novi kolektivni ugovor sa aneksom. U Model Pakiranju d.d. kolektivni ugovor je tradicija i produžuje se već petnaest godina. Trajanje pregovora je nekoliko mjeseci nakon sindikalne inicijative, svake godine se pregovori oduže a tako je bilo i ove godine. Povrh svega ove godine se pregovaralo o cijelom tekstu kolektivnog ugovora. Naime iako je poslodavac obećao primjenjivati kolektivni ugovor iz 2010. godine i nakon prestanka važenja, donio je u međuvremenu Pravilnik o radu sa novom sistematizacijom, ponudio radnicima nove ugovore o radu i tumačio to kao razlog ne primjene kolektivnog ugovora kroz zakonsku produženu primjenu. To je iniciralo brzu pripremu i ponudu teksta kolektivnog ugovora od strane sindikata.

Pregovori su i ove godine bili pod dojmom problema iz zadnjih godina, a to je kao i u većini društava, gospodarska kriza i teškoće koje ona donosi. Prema riječima poslodavca uz sve štednje i racionalizacije opet je potrebno smanjiti i plaće i to za još dodatnih 5%. Na dodatno smanjenje sindikat nije pristao i aneksom se regulira samo prethodno smanjenje od 5%. To smanjenje plaće je vremenski i ograničeno na još jednu godinu. Ovisno o situaciji, boljoj ili lošijoj, potpisnici će sjesti te uvidom u rezultate poslovanja dogovoriti daljnje korake. Ostale odredbe kolektivnog ugovora ostale su iste ili sa manjim promjenama.

Kolektivni ugovor Model Pakiranja d.d i njegov aneks potpisani su u ponedjeljak 20. veljače ove godine. Nakon  pregovaranja potpisali su ga sa sindikalne strane Stjepan Kolarić i  glavni  sindikalni povjerenik Siniša Terzić a sa strane poslodavca članovi Uprave  Dražen Melčić, Anica Tečić i Franjo Skok.

Kolektivni ugovor je potpisan na godinu dana kao i aneks, njihovo važenje i primjena traje godinu dana, a teče od 01. ožujka 2012. godine.

Pregovarački odbor sindikata činili su Siniša Terzić, Đurđa Jugović, Davor Jelavčić, Darije Hanzalek i Boris Šifter. Poslodavačku stranu činili su Dražen Melčić, Anica Tečić i Franjo Skok.