Model Pakiranje – Inicijativa za novi kolektivni ugovor

Model Pakiranje – Inicijativa za novi kolektivni ugovor

Nakon pritužbi članova na uvjete rada (buka, grijanje odnosno ne grijanje), radno vrijeme te prava iz radnog odnosa, održan je sastanak proširenog sindikalnog povjereništva. Nakon iznesenih činjenica i diskusije dogovoreno je da se prema zaposlenima, a prije svega prema članovima sindikata ide s letak-anketom kako bi se definirali svi problemi te da se uz njihovo rješavanje u konačnici ide s novom inicijativom za pregovore i potpis kolektivnog ugovora jer je društvo stabilizirano i ostvaruje pozitivne rezultate. U skladu s time, neka prava koja su smanjena u razdoblju teškoća u poslovanju trebala bi biti promijenjena naviše.

Poseban naglasak prisutni su stavili na promociju sindikata, animaciju članova i pridobivanje novih članova s ciljem jačanja sindikata i ostvarenja postavljenih ciljeva uključivanjem što većeg broja članova u akcije.