Mogućnost osobnog stečaja?

Mogućnost osobnog stečaja?

Dana 23. travnja 2013. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava odžana je tematska sjednica predstavnika Ministarstva rada i mirovinskoga sustava sa socijalnim partnerima na kojoj se raspravljalo o mogućnosti uvođenja stečaja fizičke osobe.

Pored predstavnika socijalnih partnera tematskoj sjednici prisustvovali su i predstavnici akademske zajednice, pravosuđa te Hrvatske udruge banaka.

Uvodno je prof.dr.sc. Mirando Mrsić, ministar rada i mirovinskoga sustava naglasio da je gospodarska kriza značajno utjecala na materijalni i socijalni položaj građana Hrvatske, te su se sukladno tome ponovno javile inicijative o uvođenju instituta stečaja fizičke osobe (ili kako se to kolokvijalno naziva osobni bankrot). Nadalje je istaknuo da je u Hrvatskoj na dan 31. ožujka 2013. godine zbog neizvršenih obveza u blokadi bilo 255.564 građana. Dug građana iz osnova za plaćanje iznosio je 18,75 milijardi kuna, što je 2% više u odnosu na prethodni mjesec. Najviše građani duguju bankama štedno kreditnim zadrugama, štedionicama itd.

Većina za uvođenje osobnog stečaja

Pripadnici akademske zajednice već duže vrijeme zagovaraju uređenje navedene mogućnosti i u Hrvatskoj, a takvu ideju podržavaju i sindikati.

Sudionici tematske sjednice suglasili su se da je gospodarska kriza utjecala na pogoršanje materijalnog i socijalnog položaja hrvatskih građana, te da postoji ozbiljna prijetnja da dužnička kriza građana ima za posljedicu povećanje broja siromašnih građana. U tome smislu je zaključeno da je nužno žurno osmisliti i provesti mjere kojima će se pomoći građanima u podmirenju dugova uz zajamčeno poštivanje dostojanstva dužnika. Pri tome je institut osobnog stečaja fizičke osobe samo jedna od mjera koju sudionici sastanka prepoznaju kao važnu mjeru koja bi trebala doprinijeti lakšem reprogramiranju dugova dužnika uz uvažavanje njegovih materijalnih okolnosti.

Predloženo je Ministarstvu pravosuđa da socijalne partnere, kao i sve zainteresirane dionike, žurno uključi u rad radne skupine zadužene za izradu Zakona kojim će se regulirati institut osobnog bankrota, kako bi se u okvirima radne skupine, raspravila sva moguća otvorena pitanja te o uređenju istih na pažljiv i promišljen način osmislila odgovarajuća rješenja.

Svi socijalni partneri su se suglasili da će nastaviti zajednički raditi na osmišljavanju mjera kojima bi se olakšao položaj prezaduženim građanima.

Nezaposleni pravnici i ekonomisti stečajni upravitelji?

Na tematskoj sjednici se ujedno raspravjalo o mogućnosti programa sufinanciranja osposobljavanja nezaposlenih osoba za obavljanje poslova stečajnog upravitelja. Zaključeno je da Vlada RH i socijalni partneri podržavaju inicijativu da se nezaposlenim pravnicima i ekonomistima omogući polaganje stručnog ispita za stečajne upravitelje uz sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prije realizacije navedene inicijative, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će u roku 6 mjeseci, uz pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izraditi i izvijestiti o analizi u kojoj će se prikazati podaci o ukupnom broju zainteresiranih osoba za polaganje stručnog ispita, troškovima u sufinanciranju polaganja stručnog ispita, modelima sufinanciranja, sadržaj curriculuma za osposobljavanje osoba za stečajne upravitelje itd.