Narodne novine – Pokrenuta inicijativa za kolektivne pregovore

Narodne novine – Pokrenuta inicijativa za kolektivne pregovore
Imajući u vidu činjenicu da važeći Kolektivni ugovor za radnike u Narodnim novinama d.d. i Aneks I. Kolektivnom ugovoru od 26. travnja 2018. godine istječu 30. travnja 2019. godine, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske pokrenuo je inicijativu za početak kolektivnih pregovora o izmjenama i dopunama važećeg Kolektivnog ugovora, odnosno o produženju njegovog važenja sukladno članku 119. važećeg Kolektivnog ugovora.
Pregovarački odbor sindikata čine Darije Hanzalek, Marina Kasunić Peris, Davorka Regvat, Silvija Net i Zoran Leko.
Očekujemo da se prvi sastanak pregovaračkih odbora poslodavca i sindikata održi krajem ožujka.