Narodne Novine, Zagreb – Pregovori oko produženja kolektivnog ugovora

Narodne Novine, Zagreb – Pregovori oko produženja kolektivnog ugovora

Sindikat grafičara i ove je godine krenuo sa inicijativom za produženje kolektivnog ugovora u Narodnim Novinama. Ovo je već šesnaesta godina kako se sastaju pregovarački odbori poslodavca i sindikata i dogovaraju promjene, poboljšanja, nadogradnju odredaba kolektivnog ugovora na nivou društva. Nije bilo velikih zahtjeva za promjene, odbori su se sastali nekoliko puta i dogovorili nekoliko manjih promjena te se ne očekuje pad nivoa prava radnika.

Kolektivni ugovor biti će produžen za jednu godinu, potpis se očekuje do kraja ovog mjeseca.

Pregovarači sa strane sindikata bili su J. Brigljević, T. Buljanović, D. Bičanić, L. Gadanec, D. Hanzalek i B. Šifter, a sa strane poslodavca P. Piskać, Ž.Dorotić-Debanić, M. Štahan, D. Tomerlin i I. Škanata.