Novi list, Rijeka – Duško Lužaić novi povjerenik

Novi list, Rijeka – Duško Lužaić novi povjerenik

Nakon nekoliko mjeseci bez sindikata nekolicina dosadašnjih članova sindikata pokrenula je inicijativu za ponovnim aktiviranjem sindikalnog rada u sindikalnoj podružnici Novi list. U utorak 11. listopada održana je skupština sindikalne podružnice na kojoj su članovi izabrali sindikalnog povjerenika koji će ih zastupati i predstavljati u odnosima s poslodavcem. Izabran je Duško Lužaić, dugogodišnji član našeg Sindikata. Skupštini je bio prisutan predsjednik Sindikata grafičara Darije Hanzalek i Boris Šifter iz stručnih službi sindikata. Osim naglaska na važnosti sindikata u zaštiti i čuvanju radničkih prava, osnovna tema sastanka bila je nova sistematizacija koja je upravo u procesu prijedloga i  izrade od strane uprave. Budući da su narušeni neki odnosi u organizaciji i vrednovanju radnih mjesta, dogovoren je zajednički nastup prema poslodavcu.