Novi Pravilnik o kontroli bolovanja – Stroža kontrola bolovanja

Novi Pravilnik o kontroli bolovanja – Stroža kontrola bolovanja

Početkom studenog ove godine stupio je na snagu novi Pravilnik o kontroli bolovanja kojim se uređuje postupak i način provođenja kontrole bolovanja osiguranika Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, vrste kontrole te ovlaštene osobe za provođenje kontrole bolovanja i njihove ovlasti prilikom provođenja kontrole bolovanja.

Kontrola bolovanja obavlja se pri izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite opće/obiteljske medicine. Kontrola bolovanja može biti redovna i izvanredna. Redovnu kontrolu bolovanja obavljaju ovlašteni doktori HZZO-a, dok se izvanredna kontrola bolovanja obavlja po nalogu ravnatelja HZZO-a, kao i u slučaju sumnje na zlouporabu bolovanja. Izvanredna kontrola bolovanja može se obaviti i na temelju pisanog zahtjeva poslodavca osiguranika, kojim poslodavac traži kontrolu opravdanosti bolovanja tog osiguranika, kao i na temelju pisanog zahtjeva samog osiguranika, koji u okviru ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja traži kontrolu svog bolovanja kod izabranog doktora.

Kontrolu bolovanja osiguranika provode kontrolori Zavoda, ovlašteni doktori i liječnička povjerenstva Zavoda. Kontrola se provodi pregledom medicinske i druge dokumentacije kod izabranog doktora, a može se obaviti i pregled osiguranika kada se ocijeni da je to nužno za utvrđivanje objektivne dijagnoze i zdravstvenog stanja osiguranika.

U provođenju kontrole utvrđuje se postojanje indikacije:

– za korištenje bolovanja,

– za daljnje korištenje bolovanja osiguranika po isteku roka do kojeg je izabrani doktor nadležan utvrđivati pravo na bolovanje i duljinu trajanja bolovanja sukladno pravilniku o rokovima najduljeg trajanja bolovanja ovisno o vrsti bolesti,

– za prestanak korištenja bolovanja i prije isteka roka do kojeg je izabrani doktor ovlašten utvrđivati pravo na bolovanje.

Ako se po provedenoj kontroli utvrdi da bolovanje nije medicinski opravdano o istome se obvezno odmah donosi stručno-medicinska ocjena kojom se ujedno utvrđuje datum radne sposobnosti osiguranika osnovom koje će izabrani doktor prekinuti bolovanje osiguranika.