Obvezan predstavnik radnika u nadzornom odboru poslodavca

Obvezan predstavnik radnika u nadzornom odboru poslodavca

Novim Zakonom o radu (149/09) određeno je da kod svakog poslodavca, kod kojeg postoji nadzorni odbor ili slično odgovarajuće tijelo, jedan član tog tijela mora biti predstavnik radnika. Dok su ranije ovu obvezu imali samo poslodavci s većim brojem radnika (preko 200) ili oni u “državnom vlasništvu”, novim Zakonom o radu obveza predstavnika radnika proširena je na sve poslodavce koji imaju nadzorni odbor ili slično tijelo.

Članak 163. novog Zakona o radu u stavcima 1.-3. određuje: “(1) U trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se sukladno posebnom propisu utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenje poslova, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) mora biti predstavnik radnika. (2) Predstavnika radnika u organ iz stavka 1. ovoga članka imenuje i opoziva radničko vijeće. (3) Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, predstavnika radnika u organ iz stavka 1. ovoga članka, između radnika zaposlenih kod poslodavca, biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način propisan ovim Zakonom za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana.”

Dakle, u nadzornom odboru odnosno sličnom organu poslodavca mora biti jedan predstavnik radnika. Tog predstavnika imenuje i opoziva radničko vijeće. Ako radničko vijeće ne postoji taj predstavnik se bira na tajnim izborima kao da se bira jedan član radničkog vijeća, a taj postupak dosta je kompliciran no stručne službe Sindikata grafičara stoje na raspolaganju za pomoć i savjet kako ga pravilno provesti.

Pozivamo sve poslodavce i sindikalne povjerenike u trgovačkim društvima gdje postoje nadzorni odbori i slična tijela da se pristupi imenovanju ili izboru predstavnika radnika u to tijelo.