Odašiljači i veze – Isplata preostalog dijela godišnje nagrade

Odašiljači i veze – Isplata preostalog dijela godišnje nagrade
Neposredno pred uskrsne blagdane, Poslodavac je radnicima Odašiljača i veza isplatio preostali iznos godišnje nagrade za 2008. godinu. Naime, prema tada važećem Kolektivnom ugovoru, Poslodavac je bio dužan radnicima isplatiti godišnju nagradu za 2008. godinu s obzirom na učinak prema postocima navedenim u Kolektivnom ugovoru. Prvi dio preostalog iznosa godišnje nagrade je isplaćen krajem 2017. godine, a drugi i posljednji krajem ožujka 2018. godine.