Oko 63% građana u RH u 2018. godini primilo je plaću ispod prosječne

Oko 63% građana u RH u 2018. godini primilo je plaću ispod prosječne
U svibnju ove godine Državni zavod za statistiku objavio je podatke o strukturi zaposlenih prema visini prosječne neto i bruto plaće sa stanjem u ožujku 2018. godine. Prema tim podacima može se zaključiti da je u 2018. godini oko 63% građana u RH primalo neto plaću u iznosu manjem od prosječne plaće u RH, dok je oko 59.000 radnika primilo bruto plaću do iznosa minimalne plaće koja ove godine iznosi 3750 kn. 
Iz strukture zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske prema visini prosječne isplaćene neto plaće vidi se da je 0,6% zaposlenih primilo neto plaću do 2 750 kuna. Neto plaću od 2 751 do 6 400 kuna primilo je 62,3,% zaposlenih, a neto plaću od 6 401 do 12 000 kuna primilo je 31,8% zaposlenih. Neto plaću iznad 12 000 kuna primilo je 5,3% zaposlenih u pravnim osobama.
Iz navedene distribucije plaća jasno je vidljivo da postoji ogroman prostor za unapređenje postojeće politike plaća u RH. Naime, kada je riječ o grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti, možemo vidjeti da je politika plaća ključan problem kada je riječ o zadržavanju stručnih i kvalitetnih radnika, te da u tom području vlada nered kako od načina uređenja politike plaća kod poslodavca tako i kada je riječ o visini plaće radnika koja postaje osnovno sredstvo međusobne konkurencije među poslodavcima u borbi za radnike koji im mogu iznijeti planirani poslovni proces. Iz dosadašnjih primjera u našoj djelatnosti možemo vidjeti da se plaće na razini poslodavca podižu, ali samo onim radnicima koji se individualno uspiju za njih izboriti ili onim radnicima za koje poslodavac smatra da su ključni u procesu rada. Međutim, rijetki su primjeri poslodavaca u našoj djelatnosti koji vode računa o tome da je na razini poslodavca nužno generalno podizati osnovicu plaće kako bi svi radnici osjetili pozitivne pomake u politici plaća kod tog poslodavca.
Iako je Sindikat grafičara pokrenuo inicijativu kod Hrvatske udruge poslodavaca da se započne socijalni dijalog s poslodavcima u vezi navedene teme kako bi se u djelatnosti uveo red kad je riječ o politici plaća, a za što je HUP iskazao interes, u tome području za sada nema pomaka. Nadamo se da će Hrvatska udruga poslodavaca na vrijeme prepoznati važnost uspostave dijaloga o politici plaća u grafičkoj i nakladničkoj djelatnosti i da će pristupiti razgovorima sa Sindikatom grafičara o uređenju politike plaća.