Otklanjanje nepravilnosti na koje upozorava pučki pravobranitelj

Otklanjanje nepravilnosti na koje upozorava pučki pravobranitelj

Na sjednici u srpnju ove godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o poduzetim aktivnostima u vezi s preporukama pučkog pravobranitelja iz Izvješća o radu pučkog pravobranitelja za 2010. godinu i Izvješću o pojavi diskriminacije za 2010. godinu, a koje sadrži pregled podataka Ureda pučkog pravobranitelja po pritužbama građana i pojavama ugrožavanja i kršenja njihovih ustavnih i zakonskih prava u određenim upravnim područjima te ocjene i prijedloge Hrvatskom saboru.

Hrvatski sabor je na 23. sjednici 10. lipnja 2011. godine, prihvatio ovo Izvješće, te je naložio svim tijelima državne i javne vlasti da rade na otklanjanju nedostataka koje je pučki pravobranitelj naznačio u Izvješću.

Nepravilnosti u mirovinskom osiguranju

Kada je riječ o području mirovinskog osiguranja pučki pravobranitelj je preporučio uvođenje promjena u sustav mirovinskog osiguranja posebice u kontekstu nejednakosti u ostvarivanju prava na mirovinu i dodataka na mirovinu na slijedeći način:

– omogućiti osiguranicima koji su dobrovoljno ušli u II. stup prelazak samo u I. stup mirovinskog osiguranja ili da im se prilikom odlaska u mirovinu da mogućnost prelaska samo u I. stup kao pravo izbora po principu povoljnije mirovine;

– omogućiti osiguranicima koji su dobrovoljno ušli u II. stup ostvarivanje prava na dodatak na mirovinu;

– izmijeniti formulu izračuna osnovne mirovine radi njezina povećanja i uvesti postupno uvećanje stope doprinosa za II. stup.

Postupajući po prijedlogu pučkog pravobranitelja novelama zakona u području mirovinskog osiguranja omogućen je povratak u I. stup osiguranicima koji su se dobrovoljno opredijelili za II. stup mirovinskog osiguranja te prijenos kapitaliziranih sredstava u I. stup i ostvarivanje prava samo iz sustava generacijske solidarnosti, po ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava na mirovinu, a korisnicima mirovina iz II. stupa omogućeno je korištenje mirovine samo iz sustava generacijske solidarnosti, pod uvjetom da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Novele Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje podnesu zahtjev za ostvarivanje mirovine samo u I. stupu, koji je ujedno i zahtjev za raskid ugovora o mirovini iz II. stupa.

Međutim, kada je riječ o ostalim prijedlozima pučkog pravobranitelja, resorno ministarstvo ističe da će se mogućnost proširenja kruga korisnika dodataka na mirovinu, na korisnike koji ostvaruju pravo na mirovinu iz oba stupa obveznog mirovinskog osiguranja (u razmjernom dijelu) razmotriti u okviru planiranog unaprjeđenja sustava mirovinskog osiguranja tijekom 2012. godine, kao i mogućnost određivanja nove formule za izračun osnovne mirovine. Sudeći prema planiranim aktivnostima Ministarstva, u 2012. godini planira se povećanje stope doprinosa za II. stup mirovinskog osiguranja.

Pacijentima djelotvornija zaštita

Kada je riječ o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju pučki pravobranitelj je između ostalog predložio pacijentima omogućiti djelotvorno pravno sredstvo u zaštiti prava propisanih Zakonom o zaštiti prava pacijenata. Ministarstvo zdravlja planira izraditi cjelovit prijedlog zakonskog rješenja o djelotvornom pravnom sredstvu za zaštitu prava pacijenata. Za sada, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti to se pravo ostvaruje „prigovorom“ ravnatelju zdravstvene ustanove, odnosno odgovornoj osobi, dok se daljnja pravna zaštita ostvaruje pred ministarstvom, nadležnom komorom, odnosno sudom.

Omogućiti suđenje u razumnom roku

Kada je riječ o preporuci pučkog pravobranitelja da se svakome osigura suđenje u razumnom roku Ministarstvo pravosuđa ističe da  pravosudna inspekcija nastavlja obavljati nadzor rada pravosudne uprave time da se posebno nadzire rad na predmetima starijim od 3 godine. Inspekcijski nadzor obuhvaća i pregled predmeta u kojima je postavljen zahtjev za suđenje u razumnom roku kao i činjenica da li sudovi poštuju zadani rok u kojem predmet treba biti okončan i donijeta odluka. Kao prioritet postavljen je nadzor rada pravosudne uprave u sudovima u kojima je utvrđeno da su zbog dugotrajnosti sudskih postupaka isplaćeni najviši novčani iznosi povodom kršenja prava građana u nerješavanju sudskih predmeta u razumnim rokovima.