Počinje proces izmjena Zakona o radu

Počinje proces izmjena Zakona o radu

Dana 7. prosinca 2012. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan je radno-konzultativni sastanak ministra rada i mirovinskoga sustava prof.dr.sc. Miranda Mrsića sa predstavnicima socijalnih partnera u vezi predstojećeg procesa izmjena i dopuna Zakona o radu.

Naime, Vlada Republike Hrvatske namjerava pokrenuti postupak izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, prije svega iz razloga potrebe usklađivanja odredbi Zakona o radu kojima se uređuje institut europskog radničkog vijeća s Direktivom 2009/38/EZ od 6. svibnja 2009. o uspostavi Europskog radničkog vijeća ili uvođenju postupka obavješćivanja i savjetovanja s radnicima kod poslodavaca ili povezanih poslodavaca na području Zajednice, te kako bi se izmjenama pojedinih odredbi Zakona omogućila njegova jednostavnija primjena u praksi.

Nadalje, a s obzirom na činjenicu da su socijalni partneri svakodnevno uključeni u primjenu odredbi Zakona o radu u praksi, te da u tome smislu raspolažu dragocjenim iskustvom i informacijama o postojanju dodatnih nejasnoća ili nedoumica u primjeni Zakona, Vlada Republike Hrvatske je ujedno spremna razmotriti izmjenu i onih instituta iz Zakona koje zajednički predlože socijalni partneri.

Kao pitanja o kojima bi Vlada RH željela raspravljati istaknuta su sljedeće teme: Rad na izdvojenom mjestu rada, u cilju poticanja takvog oblika fleksibilnog zapošljavanja; Registracija i djelatnost agencija za privremeno zapošljavanje, u cilju olakšavanja rada agencija i njihove zabrane u slučaju ako se nisu registrirale pri ministarstvu nadležnom za rad; Raspored radnog vremena u cilju fleksibilizacije rasporeda radnog vremena; Prekovremeni rad u cilju brisanja mjesečnog ograničenja prekovremenih sati; Zabrana natjecanja radnika s poslodavcem; pravilnik o radu kako bi se onemogućilo propisivanjem plaće pravilnikom o radu; Plaća u cilju definiranja plaće; Godišnji odmor u slučaju prestanka ugovora o radu kako bi se omogućilo stjecanje prava na razmjerni godišnji odmor neovisno o datumu prestanka ugovora o radu.

U cilju postizanja konsenzusa oko otvorenih pitanja iz Zakona, Vlada Republike Hrvatske predlaže socijalnim partnerima da se razgovorima o izmjenama Zakona pristupi na način da se prethodno definiraju problemi koji se izmjenama Zakona žele riješiti, te da se potom pristupi razgovorima o mogućim načinima rješavanja prepoznatih problema, odnosno o institutima Zakona.  Uz probleme koje je u ovome trenutku prepoznala Vlada Republike Hrvatske, a koji se navode u nastavku, Vlada Republike Hrvatske spremna razgovarati i o onim problemima i načinima njihovog rješavanja o kojima između socijalnih partnera postoji konsenzus.

Razgovori oko izmjena Zakona o radu nastavljaju se na način da će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava održati odvojene sastanke sa socijalnim partnerima, te potom zajednički sastanak na kojem će se dogovoriti način i dinamika rada na izmjenama i dopunama Zakona o radu.